De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. De gemeente heeft afgesproken in Zoetermeer 700 woningen per jaar bij te bouwen.

In totaal komen er de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bij en de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen. De versnelling betreft met name de grotere ontwikkellocaties in de Binnenstad en het Entreegebied.

De afspraken over de woningbouw zijn in 2017 vastgelegd in het raadsbesluit woningbouw Zoetermeer en het raadsbesluit woningbouwprogramma.

Kavelpaspoorten

Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. Hierin zijn 14 locaties aangewezen waar snel gestart kan worden met woningbouw. Per locatie is in een zogeheten Kavelpaspoort de gewenste ontwikkelrichting vastgelegd. Denk aan type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Doelgroepen

De Versnellingsagenda Woningbouw richt zich met name op bouwen voor jongeren, middeninkomens en empty-nesters. Zo vergroten we de doorstroming op de woningmarkt. Afgesproken is om de nieuwbouw te verdelen in 27% goedkope huur, 25% midden huur en 48% koopwoningen en een beperkt percentage dure huur.

Participatie

Als er voor een locatie een concreet plan is, zullen omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden bij de invulling van de locatie, zoals het openbaar gebied, architectuur en verkeer.

Overzicht versnellingslocaties

Overige bouwlocaties

Ook op andere plekken in de stad zijn er bouwplannen of wordt er gebouwd.

Plannen en projecten