Deelgebied 1, Denemarkenlaan e.o.

Het gebied aan de Denemarkenlaan is sinds de bouw van het Stadshart een niet bebouwd terrein aan de oostkant van het Stadshart. Het ligt tussen het Stadshart en de woonwijk Griekse wijk. Het is nu in gebruik als tijdelijk parkeerterrein.

De naast gelegen Duitslandlaan wordt opnieuw ingericht met een singel of Esplanade, afhankelijk van hoeveel ruimte nodig is. Deze wordt doorgezet in het centrale deel van het gebied aan de Denemarkenlaan. Het wordt daardoor een langgerekt plein dat het totale gebied scheidt in een noordelijk deel en een zuidelijk deel.

Vanuit dit plein zal een fiets/voetbrug komen die hoort bij het doorgaande fietspad langs het Athenepad naar het noorden. In het noordelijke deel ontstaat de mogelijkheid het Stadshart aan de oostzijde af te maken door woningen toe te voegen. Hierin komen grondgebonden stadswoningen, woonblokken en appartementen in verschillende vormen in een hybride stedelijk blok met prettige en groene hoven boven op een parkeergarage. Dit kan boven- of ondergronds zijn. Het vormt een samengesteld stedelijk blok met de kantoorblokken aan de Europaweg. In de plint, het onderste deel van de gebouwen komt ruimte voor allerlei maatschappelijke functies, maar denk ook aan kleine eetgelegenheden en winkels. Met name aan de Denemarkenlaan komt ruimte voor meer voorzieningen (tot 2.000m2) in meerdere lagen. Aan het nieuwe plein en aan de oostelijk gelegen singel is ruimte voor stadswoningen. Dit zijn smalle hoge woningen tot 5 lagen met een kleine achtertuin. Verder zal het samengestelde blok verschillende hoogtes hebben tussen de 15 en de 40 meter.

In het zuidelijke blok komt een woongebouw van 40 meter hoog. Aan de Italiëlaan wordt woningbouwproject Cadenza 2 nu gerealiseerd. Hiervoor waren de uitgangspunten al in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. Bestaat uit 2 delen. Het noordelijke deel vormt samen met de bebouwing aan de Europaweg een samengesteld stedelijk blok. Het zuidelijke deel vormt zelf een alzijdig stedelijk blok.
  2. Kenmerkende gevels gerelateerd aan de omringende openbare ruimte: Europaweg, Denemarkenlaan/Italiëlaan, waterloop gekoppeld aan (verlengde Athenestraat/pad) en het nieuwe plein tussen de 2 delen.
  3. In de kenmerkende gevel komen de stedelijke plint, voordeuren en ingangen. Grote voorzieningen in de plint aan de Denemarkenlaan. Ingang politiebureau in noordwestblok.
  4. Categorie (maat en schaal): 2 (12-18 meter) en 3 (18-40 meter).
  5. Invoering 30 km regel zorgt voor mogelijkheden in sport en spel aan de Denmarkenlaan/Italiëlaan. Het nieuwe plein heeft een inrichting met waterelement met hoge verblijfskwaliteit. Parkeren gebouwd en uit het zicht (onder de grond of in gebouw) oplossen.
  6. De Duitslandlaan wordt opnieuw ingericht als singel/Esplanade die uitloopt in het nieuwe plein. De waterloop aan Athenepad wordt ingericht als singel met toevoeging van (alleenstaande) bomen. Het noordelijke deel heeft een aantal groene hoven/dwaalmilieu met gezellige routes.
  7. Het dak wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare/gezamenlijke ruimte. Het dak heeft een goede toegang vanuit het centrale plein en de binnenhoven.
  8. Klimaatadaptie samenvoegen in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) verbeteren en beschikbaar maken.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040.