Belastingen bedrijven

Eind februari worden de gemeentelijke belastingaanslag(en) en WOZ-beschikkingen verzonden.