Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug willen we een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Hieronder vindt u vooral informatie over de bestuurlijke besluitvorming en participatie. Entree heeft ook een eigen website waar wij samen met de andere grondeigenaren in Entree u de nieuwe stadswijk presenteren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

www.entreezoetermeer.nl(externe link)

Maquette Entree

Stand van zaken september 2022

In juni waren er twee participatiebijeenkomsten. Op 22 juni was er een buurtbijeenkomst over Terra Nova. De uitnodiging en het sfeerverslag vindt u onderaan deze pagina bij Documenten. Voor meer informatie over Terra Nova kijk op Transformatie Terra Nova - Entree(externe link).

Op 30 juni was er een participatiebijeenkomst over de openbare ruimte en over deelmobiliteit. De uitnodiging en de getoonde plankaart en themakaarten vindt u onderaan deze pagina bij Documenten. Binnenkort volgt het sfeerverslag van de avond.

Op 30 augustus was er een inloopbijeenkomst over het stationsgebied. Het voorlopige ontwerp voor een plintgebouw met een stationshal en fietsenstalling waren te zien. Ook het ontwerp voor een fietsbrug die de Afrikaweg met de Nelson Mandelabrug verbindt was te bekijken. Binnenkort volgt het verslag van deze avond.

Planning

De planning voor de verschillende documenten die worden opgesteld, zoals de milieueffectrapportage en het beeldkwaliteitsplan.

entreezoetermeer.nl/agenda(externe link)

Participatie Entree Zoetermeer

Door de ontwikkelingen die staan te gebeuren in 2022, is het essentieel om de omgeving proactief te betrekken tijdens deze planfase. In het Jaarplan participatie 2022 lichten we toe hoe de communicatie en participatie ongeveer zal verlopen. Voor de meest actuele planning van de participatie verwijzen wij u naar de agenda op www.entreezoetermeer.nl(externe link).

Participatie Entree Zoetermeer

Levendige stadswijk

Wonen in Entree wordt anders dan op andere plekken in Zoetermeer. Het gebied wordt stedelijker en hoger in dichtheid, waarin kwaliteit zowel in de woning als in de woonomgeving van groot belang is. Wonen of werken in Entree betekent bewust kiezen voor een stedelijke omgeving.

Levendige stadswijk

Afrikaweg wordt stadsstraat

De Afrikaweg verandert van een doorgaande verkeersweg in een prettige stadsstraat waar auto's langzamer rijden en waar mensen, wonen, werken, bewegen en verblijven. De twee kanten van de Afrikaweg worden met elkaar verbonden en er is ruimte voor levendigheid aan beide zijden van de straat.

Afrikaweg wordt stadsstraat

Groen en duurzaamheid

In Entree woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Dit is een belangrijke kwaliteit waarmee Entree zich van andere stedelijke gebieden onderscheidt. Groene gevels, groene daken en balkons of terrassen met een groene aankleding zijn goed voor waterberging en om hittestress tegen te gaan.

Groen en duurzaamheid

Mobiliteit

In Entree wordt anders omgegaan met mobiliteit dan in Zoetermeer gebruikelijk is. Er wordt ingezet op optimaal comfort voor fietsers en voetgangers. Het concept 'Mobility as a Service' (MAAS) waarbij toegang tot mobiliteit met fiets, OV en deelauto's gegarandeerd is, wordt in Entree toegepast.

Mobiliteit

Stationsgebied

Met de komst van de nieuwe stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied aan de noordzijde (stadskant) van de Nelson Mandelabrug een nieuw gezicht. De voorlopige ontwerpen voor een plintgebouw met een stationshal en voor een fietsbrug zijn in augustus 2022 klaar.

Stationsgebied

Documenten

luchtfoto gebied Entree