Ontwikkelaar Chronos Vastgoed zal op het terrein van de autodealer op Zalkerbos 1 woningbouw realiseren. Het plan 'Ikaros' omvat een gebouw van 10 verdiepingen met 46 koopappartementen voor kleine/jonge gezinnen, empty nesters en ouderen. De bouw van Ikaros start eind 2022.

Zalkerbos 1 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

In december 2021 is de omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementencomplex verleend. Het gewijzigde bestemmingsplan is onherroepelijk geworden in januari 2022.

De verwachting is dat in september 2022 de sloop start van de bestaande autoshowroom. De bouw van ‘Ikaros’ staat gepland van november 2022 tot en met de oplevering in maart 2025.

Participatie (samenspraak)

Eind 2018 heeft Chronos Vastgoed op eigen initiatief de direct omwonenden geïnformeerd over hun plannen. De volgende stap was om alle omwonenden te betrekken bij deze ontwikkeling. Op 24 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst geweest. Van de ingediende reacties is een samenspraakverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Meer informatie

Op de website van de ontwikkelaar is meer informatie te vinden over deze woningbouwontwikkeling.

www.chronosvastgoed.nl

Documenten