Statushouders in NH Hotel Zoetermeer

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Zoetermeer gevraagd om 69 statushouders, die in een opvanglocatie wachtten op een woning in Zoetermeer, tijdelijk een plaats te geven om te wonen in het NH Hotel Zoetermeer aan de Danny Kayelaan 20.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 12 december 2023 besloten het belangrijk te vinden om medewerking te verlenen aan dit verzoek van het COA.

De statushouders verblijven sinds 21 december 2023 voor een periode van maximaal een half jaar (tot uiterlijk 21 juni 2024) in het NH Hotel. Zodra er een woonruimte beschikbaar komt voor een statushouder verlaat de statushouder het hotel. Er zullen geen nieuwe statushouders een plek om te wonen in het hotel worden aangeboden.

Veelgestelde vragen

Via onderstaande link vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de opvang van statushouders in het NH Hotel. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u deze vraag mailen naar projecten.pmv@zoetermeer.nl.

Vragen en antwoorden opvang statushouders in NH Hotel