Logo gemeente Zoetermeer

Statushouders in NH Hotel Zoetermeer

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Zoetermeer gevraagd om 69 statushouders, die nu in een opvanglocatie wachten op een woning in Zoetermeer, tijdelijk te huisvesten in het NH Hotel Zoetermeer aan de Danny Kayelaan 20.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 12 december 2023 besloten het belangrijk te vinden om medewerking te verlenen aan dit verzoek van het COA.

De statushouders verblijven vanaf 21 december 2023 in het NH Hotel.

Inloopbijeenkomst

Er is op 13 december een brief verstuurd naar de omwonenden van het NH Hotel. Hierin stond meer informatie over de opvang en over de inloopbijeenkomst. Deze inloopbijeenkomst vond plaats op woensdag 20 december. Helaas hebben wij gemerkt dat er omwonenden zijn die deze brief pas heel laat hebben ontvangen. Hierdoor konden zij niet naar de bijeenkomst komen. Dit vinden wij erg vervelend.

Kon u niet naar de bijeenkomst komen, maar heeft u nog wel vragen? Stel ze dan via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Veelgestelde vragen

Via onderstaande link vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de opvang van statushouders in het NH Hotel.

Vragen en antwoorden opvang statushouders in NH Hotel