Heeft u een Tozo-lening ontvangen? Dan moet u vanaf 1 juli 2022 beginnen met de terugbetaling. Lees op deze pagina wat u moet weten over terugbetalen.

Terugbetalingsverplichting lening bedrijfskapitaal Tozo

De looptijd van uw lening bedrijfskapitaal bedraagt 72 maanden (6 jaar). De termijn van 72 maanden/6 jaar gaat in vanaf de uitbetaling van de lening.

Heeft u meerdere leningen gehad, dan gaat deze termijn in vanaf de uitbetaling van de eerste lening.

U heeft tot 1 juli 2022 uitstel van betaling gehad. U gaat uw lening bedrijfskapitaal aflossen in de resterende maanden met ingang van 1 juli 2022.

Hoe gaat de terugbetaling in de praktijk

Vanaf 1 juli 2022 krijgt u maandelijks een nota van de gemeente. Het bedrag op deze nota is een vast bedrag per maand dat u vanaf 1 juli 2022 gaat betalen. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente.

Bij de berekening van het deel aflossing zijn wij er van uit gegaan dat u de maximale termijn van terugbetaling (72 maanden/6 jaar gerekend vanaf moment van uitbetaling) wilt benutten.

Wilt u de lening sneller aflossen, neem dan contact op met de gemeente.

Rente over de lening bedrijfskapitaal

U betaalt 2% rente over het saldo van de lening, gerekend vanaf de 1e maand volgend op de datum van verstrekking van de lening.

Over de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 hoeft u geen rente te betalen.

Omdat u elke maand een vast bedrag aflost, wordt het rentebedrag elke maand lager en het aflossingsbedrag op de lening hoger (annuïteit).

Vragen

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze afdeling Verhaal en Terugvordering via 14 079 of door een mail te sturen naar verhaalenterugvordering@zoetermeer.nl.
Vermeld in uw mail uw naam en uw (cliënt)nummer. Het cliëntnummer vindt u in de beschikking.

Problemen met terugbetalen of wijzigingen in uw situatie?

Kunt u de Tozo-lening niet terugbetalen? Neem contact op met de afdeling Verhaal en Terugvordering om te overleggen wat mogelijk is.

Als er iets in uw situatie wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor uw terugbetaling. U bent verplicht om wijzigingen aan de gemeente door te geven. Bijvoorbeeld u gaat het bedrijf beëindigen. Of u gaat samenwonen.

Geldzorgen of problematische schulden

Als u tijdens corona betaalachterstanden of schulden heeft opgelopen in uw privé en/of zakelijke financiën kunt u hulp bij geldzaken krijgen.

Praat over uw schulden en kom zo snel mogelijk in actie. U staat er niet alleen voor.

Meer informatie