Heeft u een Tozo-lening ontvangen? Dan moet u vanaf 1 juli 2022 beginnen met de terugbetaling. Lees op deze pagina wat u moet weten over terugbetalen.

Terugbetalingsverplichting lening bedrijfskapitaal Tozo

U begint vanaf 1 juli 2022 met terugbetalen. U lost in 72 maanden (6 jaar) af.

Heeft u verschillende leningen ontvangen, dan gaat de termijn van 6 jaar lopen vanaf de uitbetaling van de eerste lening.

U kunt al eerder of in minder dan 6 jaar aflossen. Wilt u de lening in kortere tijd aflossen? Neem dan contact op de gemeente.

Hoe gaat de terugbetaling in de praktijk

U krijgt vanaf 1 juli 2022 maandelijks een nota van de gemeente. Het bedrag op deze nota is een vast bedrag per maand dat u vanaf 1 juli 2022 gaat betalen. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente.

Rente over de lening bedrijfskapitaal

Vanaf 1 juli 2022 betaalt u 2% rente over het restant van de hoofdsom van de lening. Omdat u elke maand een bedrag aflost, wordt het rentebedrag elke maand lager.

  • Over 2020 moet u rente betalen over het geleende bedrag, gerekend vanaf de 1e maand volgend op de datum van verstrekking van de lening.
  • Over de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 hoeft u geen rente te betalen.

Vragen

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze afdeling Verhaal en Terugvordering via 14 079 of door een mail te sturen naar verhaalenterugvordering@zoetermeer.nl.
Vermeld in uw mail uw naam en uw (cliënt)nummer. Het cliëntnummer vindt u in de beschikking.

Problemen met terugbetalen of wijzigingen in uw situatie?

Kunt u de Tozo-lening niet terugbetalen? Neem contact op met de afdeling Verhaal en Terugvordering om te overleggen wat mogelijk is.

Als er iets in uw situatie wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor uw terugbetaling. U bent verplicht om wijzigingen aan de gemeente door te geven. Bijvoorbeeld u gaat het bedrijf beëindigen. Of u gaat samenwonen.

Geldzorgen of problematische schulden

Als u tijdens corona betaalachterstanden of schulden heeft opgelopen in uw privé en/of zakelijke financiën kunt u hulp bij geldzaken krijgen.

Praat over uw schulden en kom zo snel mogelijk in actie. U staat er niet alleen voor.

Heroriëntatie: toekomstperspectief na corona

Als u ondersteuning nodig heeft om na corona weer toekomstperspectief te krijgen, kan de gemeente u daarbij helpen. Denk aan het versterken van uw onderneming, om- of bijscholing, coaching en advies. En zelfs aan de zoektocht naar een baan in loondienst mocht u dat, eventueel in combinatie met een onderneming, willen doen.

Hulp bij heroriëntatie

Meer informatie