Onderhoud van de stad

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte.