Openbare bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente Zoetermeer worden gepubliceerd in het Gemeenteblad.

zoek.officielebekendmakingen.nl

Bij veel bekendmakingen kunt u bezwaar of beroep instellen. In sommige gevallen is het mogelijk zienswijzen in te dienen tegen een ontwerpbesluit. Hiermee heeft u de gelegenheid uw belangen onder de aandacht te brengen en uw mening of argumenten tegen het ontwerp aan te voeren. Hoe u een bezwaar- of beroepschrift of uw zienswijze kunt indienen, leest u in de bekendmaking.

Bezwaar maken

Zoeken in bekendmakingen

Wist u dat u op Overheid.nl, naast de bekendmakingen van de gemeente Zoetermeer, ook de mededelingen van het waterschap en de provincie kunt doorzoeken? U kunt bijvoorbeeld ook de verkeersbesluiten in de Staatscourant raadplegen.

Op de hoogte blijven van bekendmakingen?

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw omgeving? Dan kunt u gebruik maken van:

Documenten bekijken

Wilt u de bijbehorende stukken van een bekendmaking inzien? Dat is mogelijk bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis. Hiervoor moet u vooraf een afspraak maken.

Afspraak maken Omgevingsbalie

Kaart lokale bekendmakingen

Op de kaart 'Lokale bekendmakingen' ziet u in één oogopslag de lokale bekendmakingen van de gemeente, provincie en waterschappen. Wanneer u klikt op een icoon, leest u om welke bekendmaking het gaat en vindt u een link naar het Gemeenteblad voor meer informatie. In het Gemeenteblad leest u of en hoe u bezwaar tegen een besluit kunt indienen.

Kaart lokale bekendmakingen

Zie ook