Woningbouw Kwadrant A

Kwadrant A is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

Kwadrant A

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Stand van zaken

Als er voor deze locatie een concreet plan is, zullen omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden bij de invulling van de locatie, zoals het openbaar gebied, architectuur en verkeer.

Meer informatie

Versnellingsagenda Woningbouw