Via MijnZoetermeer hebben alle inwoners van de gemeente Zoetermeer toegang tot een Persoonlijke Internetpagina (PIP). Een persoonlijke internetpagina is een veilige en betrouwbare omgeving op internet waarin u zaken kunt doen met de overheid. Met MijnZoetermeer gaat dit op een overzichtelijke en makkelijke manier, 7 dagen per week, 24 uur per dag vanaf elke plaats met een internettoegang.

Logo DigiD

Om toegang te krijgen heeft u een DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Hiermee kunt u inloggen op websites van de overheid en van de zorg. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Uw DigiD is 3 jaar geldig nadat u deze voor het laatst heeft gebruikt. Een DigiD aanvragen is gratis.

Inloggen vanaf 1 juli 2023 met de DigiD app en extra sms-controle via telefoon

Vanaf 1 juli 2023 kunt u bij een aantal diensten bij de gemeente alleen nog inloggen met de DigiD app of sms-controle. Kijk voor meer informatie op www.zoetermeer.nl/digidappensms.

www.digid.nl(externe link)

Inloggen in MijnZoetermeer

Wat kunt u met MijnZoetermeer?

De gemeente wil haar online dienstverlening de komende jaren gaan uitbreiden. De komende periode zullen de functionaliteiten via dit kanaal verder worden uitgebreid. Op dit moment zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar:

Mijn gegevens

Hier verschijnen de gegevens van u die bekend zijn bij de gemeente (op dit moment: naam, adres, woonplaats). Deze gegevens kunt u niet wijzigen, wanneer deze niet correct zijn, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt hier zelf ook gegevens toevoegen zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden dan automatisch voor ingevuld wanneer u bijvoorbeeld een formulier wilt invullen. U kunt deze gegevens uiteraard altijd wijzigen.

Mijn zaken

In 'Mijn zaken' kunt u de stand van zaken volgen voor:

  • Een verhuizing of emigratie die u heeft doorgegeven aan de gemeente.
  • Uw aanvraag voor een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een verzoek tot geheimhouding van persoonsgegevens van u of uw gezinsleden.
  • Een verzoek om het gebruik van uw achternaam te veranderen bij trouwen of geregistreerd partnerschap.

MijnBelastingen

Bij MijnBelastingen vindt u uw eigen belastingaanslag(en) van de gemeente terug. Als u het niet eens bent met een aanslag dan kunt u via MijnBelastingen digitaal bezwaar indienen.

U ziet alleen een aanslag in MijnZoetermeer als de aanslag op uw eigen naam staat.

Let op de tijd!

Nadat u inlogt met uw DigiD inlogcode komt u in een beveiligde omgeving. U vult het formulier dus in binnen een beveiligd deel van onze website. Dat is ter bescherming van uw gegevens. Per pagina hebt u 15 minuten de tijd om de gegevens in te vullen. Daarna sluit DigiD de pagina af en wist alle ingevulde gegevens. Zorg er dus voor dat u alle benodigde gegevens bij de hand heeft voordat u het formulier invult.

Inloggen in MijnZoetermeer