Wijken in Zoetermeer

Zoetermeer is verdeeld in 7 woonwijken. Elke wijk heeft een eigen wijkwebsite.

Buytenwegh De Leyens

Buytenwegh De Leyens is een stadswijk ten noorden van het oude dorp. De namen van deze wijk zijn al oud. 'De Leyens' werd in 1544 al in oude documenten genoemd, 'Buytenwegh' in 1647. De wijk bestaat uit twee onderling flink verschillende delen, Buytenwegh en De Leyens, gescheiden door de Zwaartslootseweg en het Binnenpark. Bewoners wonen naar hun zeggen óf in Buytenwegh óf in De Leyens.

Naar wijkwebsite Buytenwegh De Leyens

Centrum

Centrum is een stadswijk in Zoetermeer bestaande uit 4 buurten: Stadscentrum, Dorp, Driemanspolder en Palenstein. Het belangrijkste onderdeel van het stadscentrum is het Stadshart met vele winkels, horecavoorzieningen en kantoren, waaronder het Stadhuis van Zoetermeer.

Naar wijkwebsite Centrum

Meerzicht

Meerzicht is een stadswijk in Zoetermeer die gebouwd is in de jaren 70 van de 20e eeuw. Meerzicht bestaat uit 2 wijken Meerzicht-West en Meerzicht-Oost. De wijk heeft een eigen winkelcentrum: 'Winkelcentrum Meerzicht'. Het winkelcentrum ligt op de grens tussen wijk 15 en wijk 16. Dwars door de wijk loopt de Meerzichtlaan. Dat is een doorgaande weg die de wijk ook verbindt met andere wijken van Zoetermeer.

Naar wijkwebsite Meerzicht

Noordhove & Seghwaert

Noordhove is een stadswijk (wijk 28) in Zoetermeer waarvan de eerste paal op 3 december 1985 werd geslagen. De wijk ontleent zijn naam aan een hoeve aan de Zegwaartseweg, genaamd Noord-Hove. Noordhove bestaat uit 2 delen, Noordhove Oost en Noordhove West. Het is een wijk die voornamelijk bestaat uit laagbouw en er zijn winkelcentra aanwezig.

Seghwaert is een wijk (gedeeltelijk nummers 23, 24, 27) en voormalig Dorp. Tot 1935 was het een zelfstandige gemeente, gespeld als Zegwaart of Zegwaard. De woonwijk bestaat uit laagbouw, gestapelde hoogbouw, 2 winkelcentra en de RandstadRail-haltes Seghwaert en Leidsewallen.

Naar wijkwebsite Noordhove & Seghwaert

Oosterheem

Oosterheem is kort na het jaar 2000 gebouwd in de Binnenwegsche polder, een droogmakerij die rond het jaar 1700 ontstond. Mede door de bouw van Oosterheem is Zoetermeer qua inwonertal de derde gemeente van Zuid-Holland geworden.

Naar wijkwebsite Oosterheem

Rokkeveen

De wijk Rokkeveen (ook Hood 99 genoemd) is een van de grootste wijken in Zoetermeer. De eerste paal voor Rokkeveen werd in 1987 geslagen. Deze wijk bestaat uit 2 delen, namelijk Rokkeveen-Oost (wijk 18) en Rokkeveen-West (wijk 19).

Naar wijkwebsite Rokkeveen