Noodopvang Zoetermeer voor asielzoekers

Vanaf februari 2022 verzorgt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tijdelijke noodopvang in de oude gevangenis in Zoetermeer. Met asielzoekers bedoelen we mensen die hun thuisland ontvlucht zijn en in ons land bescherming vragen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen. Voor informatie over mensen uit Oekraïne (we noemen hen 'ontheemden') verwijzen we u naar www.zoetermeer.nl/oekraine.

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwe informatie in de vorm van veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag over de noodopvang voor asielzoekers? Stuur deze per e-mail naar noodopvang@zoetermeer.nl.

Heeft u een vraag gericht aan het COA en de noodopvang of medewerkers van de noodopvang? Stuur deze dan naar zoetermeer@coa.nl.

Bekijk hier de noodopvang van binnen.

Meer informatie over de opvanglocatie en over de opvang van vluchtelingen in het algemeen, vindt u op de website van het COA.