Opvang Oekraïense vluchtelingen

Gemeente Zoetermeer vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

Nieuws

Opvang Oekraïense vluchtelingen in voormalig gebouw De Sniep

Het voormalig gebouw van hotel-restaurant De Sniep wordt een tijdelijke opvanglocatie voor 107 vluchtelingen uit Oekraïne. Een deel van de groep komt in het hotel, een deel in het voormalig restaurant. Hiervoor zijn enkele kleine aanpassingen nodig. Als alles volgens planning verloopt verhuist de eerste groep begin februari naar het voormalige hotel. Na het bewoonbaar maken van het voormalig restaurant komt het 2e deel van de groep in dit gebouw wonen. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2023. De afspraak met de eigenaar is dat De Sniep minimaal 2 en maximaal 5 jaar gebruikt wordt als opvanglocatie. De omwonenden van het gebouw hebben hierover een brief ontvangen.

Eerder werd bekend dat de eigenaar een plan voor woningbouw heeft op de locatie van De Sniep. De gemeente is in gesprek geweest met een klankbordgroep over de randvoorwaarden voor het plan. De stand van zaken is dat het college op 10 januari 2023 deze randvoorwaarden naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Naar verwachting zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen in maart van dit jaar. Gedurende de periode van de verdere planvorming heeft de eigenaar besloten de locatie beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïners.

Meer informatie

Vraag en antwoord opvang vluchtelingen Oekraïne in De Sniep

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail naar oekraine@zoetermeer.nl(externe link).

Opvang

Zoekt u opvang in Zoetermeer? Meldt u zich dan bij een van de aanmeldpunten:

Woont u bij een gastgezin, familie of vrienden en wilt u kans maken op een gemeentelijke opvangplek in de regio Zoetermeer? Meldt u zich dan hieronder aan.

Aanmelden opvangplek(externe link)

Informatiepunten en hulplijnen

Heeft u vragen? U kunt persoonlijk contact opnemen op de diverse opvanglocaties van de gemeente Zoetermeer of door te mailen naar oekraine@zoetermeer.nl of leefgeldregeling@zoetermeer.nl.

Hulplijnen

Lukt langskomen niet of hebt u nog (andere) vragen? Dan kunt u ook terecht bij:

Inschrijven bij gemeente en verhuizen

U moet in Nederland ingeschreven staan bij een gemeente om in aanmerking te komen voor voorzieningen zoals onderdak, leefgeld, medische zorg en onderwijs. U kunt zich in Zoetermeer inschrijven als vluchteling in de Basisregistratie Personen (BRP) als u kunt aantonen:

  1. dat u de Oekraïense nationaliteit hebt, met een paspoort of ander identiteitsbewijs, of;
  2. dat u als niet-Oekraïner een permanente verblijfsvergunning had voor Oekraïne.

Leefgeld, toeslagen en bankrekening

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben in sommige situaties recht op leefgeld. Leefgeld is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten en kleding kunt betalen.

Leefgeld vanaf 1 oktober 2023

Leefgeld per persoon per maand.

Leeftijd vluchteling en grootte van het gezinEetgeldKleding en persoonlijke uitgavenExtra toelage bij particuliere opvang
Alle leeftijden, individuele vluchteling zonder gezin€ 242,48€ 60,71€ 80,91
Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 2 personen€ 242,48€ 60,71€ 80,91
Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 3 personen€ 193,98€ 60,71€ 80,91
Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 4 personen€ 169,74€ 60,71€ 80,91
Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 2 personen€ 200,65€ 60,71€ 80,91
Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 3 personen€ 160,64€ 60,71€ 80,91
Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 4 personen€ 140,34€ 60,71€ 80,91

Werk

Als Oekraïner mag u werken in Nederland. Hiervoor is geen (speciale) werkvergunning meer nodig. Wel moet u aan de volgende eisen voldoen:

  1. U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  2. U hebt een geldig bewijs van verblijf.

Lees meer over werk en inkomen(externe link).

In de gemeente Zoetermeer kan De Binnenbaan(externe link) u verder helpen bij het vinden van een werkgever.

Onderwijs

Kinderen die langere tijd in Nederland komen wonen, vallen onder de leerplicht. Heeft u een kind in de leerplichtige leeftijd en is uw kind nog niet ingeschreven bij een school? Dit kan via Stichting Piëzo(externe link).

Gezondheid en medische zorg

Als vluchteling uit Oekraïne kunt u gebruikmaken van basiszorg. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Medicijnen moet u soms wel (deels) betalen.

Bij een levensbedreigende situatie, belt u meteen 112. Voor spoed buiten kantooruren kunt u het nummer van de Huisartsen Spoedpost Zoetermeer bellen op +31 (0)79 343 16 00.

Is er geen sprake van een levensbedreigende situatie, maar is er wel spoed? Overdag belt u dan uw eigen huisarts. 's Avonds, 's nachts of in het weekend belt u bij niet levensbedreigende spoed naar de huisartsen spoedpost.

Meer informatie over zorg(externe link)

Terugreizen

Wilt u terugreizen naar Oekraïne? Kijk dan bij de Dienst Terugkeer en Vertrek(externe link), mail uw vraag naar info@dtv.minvenj.nl of vul het formulier voor hulp bij terugkeer(externe link) in.

Verbleef u in Oekraïne maar heeft u niet de Oekraïense nationaliteit en wilt u terugkeren naar uw land van herkomst of een ander veilig land? Kijk voor hulp op de website van IOM Nederland(externe link).

Bewijs van verblijf (IND-sticker)

Als Oekraïense vluchteling hebt u een bewijs van verblijf nodig, zodat:

  • U kunt aantonen dat u in Nederland mag wonen en werken.
  • U naar het buitenland (ook Oekraïne) mag reizen.

Let op: Dit bewijs wordt niet overal erkend. Lees meer over de geldigheid(externe link).

Maak een afspraak

Dit bewijs (sticker of pasje) kunt u alleen op afspraak halen bij de IND. Lees meer over het ophalen van dit bewijs(externe link). Nog vragen hierover? Bel dan de IND op weekdagen tussen 9.00 en 17.00 uur: 088-043 0361.

Verlenging na 4 maart 2023

Vanwege de onzekere situatie in Oekraïne is het bewijs van verblijf verlengd. Als u dit bewijs al hebt, krijgt u een brief van de IND. Deze brief geldt, samen met de sticker of het pasje, als bewijs van verblijf na 4 maart 2023. Brief verloren? Download deze via Mijn IND(externe link).