De gemeente wil midden in de stad een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied maken. Met de gedeeltelijke sloop van het stadhuis is er ruimte ontstaan aan de Markt. Ook het Marktplein en het parkeerterrein aan de Frankrijklaan bieden mogelijkheden voor herontwikkeling. Samen met de ontwikkeling van het Dobbegebied tot centraal park kan van dit deel van de binnenstad een levendig gebied worden gemaakt met aandacht voor groen, water, wonen en verblijven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project Herontwikkeling Markt 10 e.o. met achtergrond, laatste stand van zaken en de planning op de website van de binnenstad:

binnenstad-zoetermeer.nl | Markt 10 e.o. herontwikkeling

Hieronder ziet u eerst alle documenten over participatie. Daarna vindt u onder de kop Besluitvorming alle raadsstukken en bijlagen over het project Herontwikkeling Markt 10 en omgeving.

Documenten participatie