Deelgebied 5a, Zuidflank Nederlandlaan

Bij de bouw van het Stadshart in de jaren 80 was de focus gericht op de bouw en beleving van de winkelzijde aan de promenade op het verhoogde maaiveld. Verschillende soorten gebruikers hebben een eigen laag. Het gebied is ontworpen als een naar binnen gekeerd verblijfsgebied.

Het resultaat hiervan is dat op een aantal plekken in het Stadshart onaantrekkelijke en onbehagelijke gebieden zijn ontstaan waar het aanvoelt alsof de stad niet 'af' is. Daarnaast zijn door een dominante verkeerslus en de plaatsing van P5 (Parkeergarage Amsterdamstraat) de ontwikkelmogelijkheden van de locatie erg beperkt. Door het verwijderen van de lus en het slopen van de parkeergarage P5 ontstaat ruimte voor ontwikkeling.

De opgave is het afmaken en repareren van het stedelijk gebied, het maken van betekenisvolle openbare ruimte en de mogelijkheden benutten van het gebied. Gezien de omvang van het gebied is er veel ruimte voor woningbouw in verschillende verschijningsvormen.

Het gewenste programma bestaat uit gestapelde woningen en grondgebonden stadswoningen voor doelgroepen met een stedelijke leefstijl. In de stedelijke plint is ruimte voor aanvullende commerciële en maatschappelijke voorzieningen en woon-werk units.

Om een goede doorstroming te krijgen van het Stadshart als geheel is het belangrijk dat er een prettige en comfortabele fiets- en voetgangersverbinding wordt gemaakt vanuit de omgeving van het Promenadeplein naar het zuiden over de RandstadRail heen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit deelgebied op de website van de binnenstad:

binnenstad-zoetermeer.nl | Zuidflank Nederlandlaan