Verkiezingen 2021

Verkiezingen 2021

Logo: Elke stem telt

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij deze verkiezing kiest u een volksvertegenwoordiger voor de Tweede Kamer. De Tweede Kamer der Staten-Generaal, vaak kortweg de Tweede Kamer genoemd, vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland.

Om te mogen stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. U ontvangt uiterlijk 3 maart op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen thuisbezorgd.

Op deze pagina vindt u informatie over hoe u kunt stemmen, het regelen van een volmacht voor als u niet zelf kunt stemmen, informatie voor stembureauleden en andere praktische informatie.