21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezing

21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezing

Uitslagen gemeenteraadsverkiezing en referendum 21 maart 2018

Einduitslag

We kunnen terugkijken op een goed verlopen verkiezingsdag voor de gemeenteraad. De voorlopige uitslag per partij is gedeeld tijdens de uitslagenavond op het stadhuis. De afwikkeling van de telling per kandidaat en het verwerken van de processen-verbaal ging zeer voorspoedig dankzij de stembureau-app en de inzet van ambtenaren, stembureauleden en tellers. Deze einduitslag is als volgt.

Lijstnr. Naam partij Zetels 2018 2018 % Zetels 2014 2014 %
1 Democraten 66 (D66) 5 11,4 8 20,4
2 Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) 5 12,0 6 15,1
3 VVD 7 16,3 6 14,1
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2 6,0 4 10,3
5 SP (Socialistische Partij) 2 6,0 4 10
6 CDA 4 9,4 4 9,4
7 Zó! Zoetermeer 2 5,1 3 5,9
8 ChristenUnie-SGP 2 5,4 2 5,4
9 GROENLINKS 5 10,6 2 3,7
10 Nieuw Sociaal Zoetermeer (NSZ) 0 0,2
11 Blanco (heer Tan) 0 0,7
12 Direkte Democratie Nederland (DDN) 0 0,6
13 Partij voor Zoetermeer (PVZ) 0 1,5
14 Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) 1 3,4
15 Zoetermeer Vooruit 2 5,4 0 0
16 PVV (Partij voor de Vrijheid) 2 6,3
Overige partijen 2014 0 0 4,7
Totaal 39 100 39 99

De einduitslag is op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in een openbare zitting van het centraal stembureau vastgesteld.

Informatie over de verkiezingsuitslagen

Hier kunt u een interactieve presentatie bekijken waarin u op kaarten de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing per wijk en per stembureau ziet. Ook vindt u er een uitsplitsing van de uitslag van het referendum Wiv per wijk.

Documenten

Processen-verbaal

  • De processen-verbaal van de stembureaus en het proces-verbaal van de optelling van de gemeenteraadsverkiezing liggen ter inzage op vrijdag 23 maart en op maandag 26 maart.
  • De processen-verbaal van het referendum liggen ter inzage van vrijdag 23 maart tot en met woensdag 28 maart.

Belangstellenden zijn welkom op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Graag melden bij de informatiebalie van de gemeente.

Definitieve uitslag referendum Zoetermeer

Aantallen %
Kiesgerechtigden 95.146
Opkomst (totaal aantal stemmen inclusief blanco en ongeldige stemmen) 47.514 50,0
Ongeldige stemmen 135 0,3
Blanco stemmen 1435 3
Stemmen voor 23.070 48,7
Stemmen tegen 22.874 48,3

De landelijke uitslag van het referendum stelt de Kiesraad definitief vast op donderdag 29 maart.

Projectteam Verkiezingen

Telefoon: 14 079

E-mail: verkiezingen@zoetermeer.nl

Postadres:
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer