Hulp en ondersteuning (Wmo)

Heeft u door ziekte, een handicap of ouderdom hulp nodig bij uw dagelijks leven? Zoals hulp bij het huishouden of hulp met vervoer? Of heeft u een hulpmiddel nodig? Bijvoorbeeld een rolstoel of een traplift in huis? De gemeente kan u daarbij helpen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor doet u een Wmo-melding.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is er voor mensen met behoefte aan extra hulp. Bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een handicap, chronische ziekte of psychosociale problemen. Zij zullen vaker een beroep moeten doen op de samenleving en professionals om zo goed mogelijk mee te blijven doen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de Wmo.

Wat moet u zelf regelen en wat kan de gemeente regelen?

Bij het leveren van hulp via de Wmo kijkt de gemeente eerst naar wat u zelf kunt doen. Helaas kan de gemeente niet alle problemen oplossen. Wel helpt de gemeente u om zoveel mogelijk om verder te kunnen met uw dagelijks leven en dat u mee kunt blijven doen in de samenleving. U krijgt de hulp en zorg die écht nodig is.

Hulp die u zelf kunt regelen

 • Kleine aanpassingen in uw woning bijvoorbeeld een verhoogd of verlaagd toilet. 
 • Eenvoudige hulpmiddelen zoals een bril, wandelstok, rollator of wandbeugels.
 • Hulpmiddelen die tijdelijk geleend kunnen worden bij een thuiszorgwinkel zoals bedverhogers, een postoel, krukken of een douche-stoel.
 • Een hoog/laag-bed. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.
 • Een korset. Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.
 • Orthesen/prothesen. Deze kunt u zelf kopen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u mogelijk een deel van de kosten vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.
 • Revalidatie. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.
 • Verpleging aan huis of persoonlijke verzorging. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.
 • Medische kosten. Deze moet u zelf betalen. Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u misschien een deel van de kosten vergoed. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.
 • Het eigen risico van uw zorgverzekering. Deze moet u zelf betalen.
 • Maaltijden. Dit kunt u zelf regelen bijvoorbeeld via Apetito of Palet Welzijn. U kunt ook kijken op de Zoetermeerwijzer | aanbieders van maaltijden.
 • Boodschappen doen. U kunt boodschappen thuis laten bezorgen of een boodschappenhulp inschakelen. Meer informatie vindt u op de website: Zoetermeerwijzer | boodschappenhulp.
 • Neem een maatje. Een maatje is een vrijwilliger die u af en toe helpt of een praatje met u maakt. Meer informatie vindt u op de website: Zoetermeerwijzer | maatjesprojecten.
 • Hulp bij administratie en geldzaken. Begeleiding voor het bijhouden van uw administratie. En hulp als u schulden heeft. Meer informatie vindt u bij: Hulp bij geldzaken en schulden.
 • Personenalarmering. Woont u zelfstandig en wilt u in geval van nood snel hulp krijgen? Dan kunt u gebruik maken van personenalarmering. Dit is een kleine alarmzender die u om uw hals of pols kunt dragen. Meer informatie vindt u op de website: Zoetermeerwijzer | Personenalarmering. Heeft u om een medische reden personenalarmering nodig? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid | Zorg en ondersteuning thuis.

Lukt het écht niet om uw problemen zelf op te lossen? Dan kunt u de gemeente vragen om te helpen. Hiervoor doet u een Wmo-melding.

Samen met de gemeente regelen

 • Hulp bij het huishouden. Voor het schoonmaken in uw huis.
 • Woonvoorzieningen. Voor aanpassingen in uw huis. Bijvoorbeeld een traplift.
 • Rolstoelvoorzieningen. Voor hulpmiddelen zoals een (kinder)rolstoel.
 • Hulp bij vervoer. Voor korte afstanden (scootmobiel) of langere afstanden (Regiotaxi).
 • Individuele begeleiding. Een begeleider die u helpt om meer zelfstandig te zijn en te blijven.
 • Dagbesteding. Om uw dagen zinvol in te vullen. Of om te oefenen met werken.
 • Mantelzorgondersteuning. Denk aan hulp en advies bij de verzorging, het organiseren van zorg, tijdelijk overdragen van zorg en voor uzelf zorgen.
 • Kortdurend verblijf in een instelling. Voor mensen die thuis worden verzorgd door een mantelzorger en niet alleen thuis kunnen zijn. De persoon heeft 24 uur per dag toezicht en/of zorg nodig. Bij het kortdurend verblijf logeert iemand maximaal 72 uur per week in een instelling waardoor de mantelzorger even wordt ontlast.
 • Beschermd en begeleid wonen. Dit is wonen in een zorginstelling. Of wonen met hulp van zorgmedewerkers.

Stappenplan hulp of hulpmiddel Wmo aanvragen:

Bekijk de volgende stappen om hulp of hulpmiddel Wmo aan te vragen.

Stap 1 > Kijk eerst wat u zelf kunt doen

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Vaak is een oplossing dichtbij. Meestal kunnen familie, vrienden, kennissen en buren u de hulp geven die nodig is. Kijk ook eens op de website Zoetermeerwijzer. Op deze website vindt u meer informatie over oplossingen voor uw hulpvraag.

Soms kunt u zelf een hulpmiddel kopen of lenen wat uw dagelijks leven makkelijker maakt. Vraag ook altijd of uw zorgverzekering de hulp mogelijk vergoedt. Daar heeft u de gemeente niet voor nodig.

Stap 2 > Wmo melding doen

U kunt op 3 manieren een Wmo melding doen:

Persoonlijk plan schrijven

Doet u een Wmo-melding? Dan kunt u ervoor kiezen een persoonlijk plan te schrijven. In een persoonlijk plan legt u uit wat u wel en niet kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Let op! Een persoonlijk plan is iets anders dan een pgb-plan voor een persoonsgebonden budget.

Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. In het pdf document hieronder staat all informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan. U kunt er ook voor kiezen zelf een persoonlijk plan te maken.

Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan (pdf)

Stap 3 > Wmo melding gedaan, en dan?

Op dit moment duurt de behandeling van uw Wmo melding helaas langer dan verwacht. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen.

De gemeente belt u na uw melding. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek (het ‘keukentafelgesprek’). Soms is dit gesprek aan de telefoon en soms komt een Wmo-medewerker bij u thuis. In het gesprek bespreekt de gemeente samen met u wat er nodig is. Bij dit gesprek kunnen ook familieleden of cliëntondersteuner aanwezig zijn.

Het gesprek gaat het onder andere over:

 • Uw persoonlijke situatie.
 • Uw hulpvraag.
 • wat u zelf kunt doen.
 • Wat mensen om u heen voor u kunnen doen.

Stap 4 > Wmo hulp of hulpmiddel aanvragen

Adviseert de gemeente hulp of een hulpmiddel? Dan zorgt de Wmo-medewerker samen met u dat de hulp of het hulpmiddel wordt aangevraagd. Een Wmo melding betekent dus niet automatisch dat u ook hulp of een hulpmiddel krijgt.

Stap 5 > Betalen van de hulp of het hulpmiddel

Krijgt u hulp of een hulpmiddel via de Wmo? Dan kunt u dat op 2 manieren krijgen:

 • Zorg in natura (Zin). U krijgt hulp van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.
 • Persoonsgebonden budget (PGB). U regelt alles zelf.

U betaalt ook altijd een bedrag per maand aan eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget en Zorg in natura.

Andere informatie:

Meer informatie of vragen over de Wmo.

U heeft hulp of een hulpmiddel en u heeft daarover een vraag

Bekijk bij wie u met welke vraag terecht kunt:

Vragen aan uw zorgaanbieder:

 • Klachten of vragen over de geleverde hulp.
 • Vervanging van uw hulp bij ziekte of vakantie.
 • De tijden waarop uw hulp komt.
 • Overzicht van de geleverde hulp.
 • Uw ondersteuningsplan.

Vragen aan de gemeente:

 • Verandering van uw situatie.
 • Verlenging van de hulp bij het huishouden.
 • De kwaliteit van de geleverde hulp of het hulpmiddel.
 • Klachten over uw aanbieder.
 • Wisselen van aanbieder.

Wmo hulp of hulpmiddel opzeggen

Bij niet-gebruiken

Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan kunt u dit zelf opzeggen.

 • Vul het formulier in: Wmo hulpvraag of hulpmiddel opzeggen.
 • Geef aan wat voor hulpmiddel u heeft en waarom u het wilt opzeggen.
 • U krijgt een brief over het stopzetten van uw hulpmiddel.
 • Als het nodig is neemt een medewerker contact met u op om verdere afspraken te maken.

Bij verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u dat op tijd doorgeven aan uw Wmo-consulent.

 • Neem contact op met uw Wmo-consulent.
 • Met hem/haar bespreekt u of u het hulpmiddel mag meenemen of moet teruggeven.
 • Heeft u een hulpmiddel gekocht met een persoonsgebonden budget (PGB) of tegemoetkoming? Mogelijk moet u dan een deel van het bedrag terugbetalen.

Bij overlijden

Als het overlijden in de Basis Registratie Personen (BRP) is verwerkt dan stopt het recht op het hulpmiddel. De leverancier van het hulpmiddel neemt contact op met de nabestaanden. Er wordt een afspraak gemaakt om het hulpmiddel op te halen.

Wilt u, als nabestaande, toch zelf alvast het hulpmiddel opzeggen? Maak dan gebruik van het formulier: Wmo hulpvraag of hulpmiddel opzeggen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over zorg, wonen, werk, onderwijs of opvoeding? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner met u meedenken. Zij weten welke hulp er is en kennen de wetten en regels. Ze kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen met de gemeente of zorgverleners.

Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen door:

 • Uw hulpvraag duidelijk te maken.
 • Te helpen als u een klacht wilt indienen.
 • De juiste hulp te zoeken.
 • Een afspraak maken of meegaan naar een afspraak.

De cliëntondersteuners werken bij Adviespunt Zorgbelang en niet bij de gemeente of een zorgverlener. De cliëntondersteuners luisteren, denken met u mee en adviseren. Ze hebben geheimhoudingsplicht. De hulp is gratis. Ook jongeren kunnen terecht bij de cliëntondersteuners.

Kijk voor meer informatie op de website van Adviespunt Zorgbelang.