Doet u een aanvraag voor Wmo? Dan kunt u laten weten hoe u deze zorg wilt betalen, meestal gaat dit via Zorg in natura (Zin) en bij uitzonderingen via een persoonsgebonden budget (pgb). Hieronder leest u de verschillen.

Zorg in natura (Zin)

Kiest u voor Zorg in natura (Zin)? Dan krijgt u zorg van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente regelt en betaalt de zorgaanbieder. U moet rekening houden met het volgende:

  • De gemeente geeft opdracht om de hulp of het hulpmiddel te leveren.
  • U leent het hulpmiddel van de gemeente (dit heet bruikleen).
  • De gemeente regelt het onderhoud en reparatie van uw hulpmiddel.

Wilt u weten welke aanbieders een contract hebben met de gemeente voor een voorziening in natura? Kijk voor meer informatie op de webpagina: Overzicht van dienstverleners.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor hulp via een pgb? Dan krijgt u via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)(externe link) een bedrag waarmee u zelf uw hulp regelt bij een zorgaanbieder. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een hulpmiddel zoals een scootmobiel. U moet rekening houden met het volgende:

  • Achteraf moet u uitleggen hoe u het bedrag heeft uitgegeven. U moet onder andere de originele factuur van de door u gekochte hulp laten zien.
  • Als u geld overhoudt, moet u dat terugbetalen aan de gemeente.
  • Regiotaxi kan niet in de vorm van een PGB.

Kijk voor de bedragen van pgb bij:

Meer informatie over pgb?

Kijk op de website van Per Saldo(externe link), de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Meer informatie over de beleidsregels pgb vindt u onder Beleid persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage

Voor de Wmo wordt bij een pgb en bij zorg in natura een eigen bijdrage gevraagd. Voor de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage.

Een eigen bijdrage is een maandelijks geldbedrag dat u betaalt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. Dit hangt af van:

  • Uw inkomen en vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen en tweede woning).
  • Uw leeftijd.
  • Uit hoeveel personen uw huishouden bestaat.
  • Het soort zorg dat u krijgt.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK | Eigen bijdrage(externe link).

Jeugdhulp vanuit Zin of Pgb

De gemeente heeft met ruim 200 jeugdhulpaanbieders een contract. Wanneer er jeugdhulp nodig is, zorgt de gemeente dat er hulp komt vanuit een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente. Dit heet zorg in natura.

Als blijkt dat de aanbieders van jeugdhulp die een contract hebben met de gemeente geen passende hulp kunnen bieden, dan kijken we of we een nieuw contract kunnen afsluiten met de jeugdhulpaanbieder die de hulp gaat verlenen. Meestal is dat mogelijk. Een pgb is dan niet nodig.