Meest gestelde vragen over de eigen bijdrage Wmo

Wat is de eigen bijdrage in de Wmo?

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het 'abonnementstarief'.

Hoe hoog is de maximale eigen bijdrage in Zoetermeer?

Zoetermeer volgt de landelijke regels. Op Rijksoverheid.nl | Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo? leest u welk bedrag u maximaal betaalt als eigen bijdrage. Het maakt niet uit wat uw inkomen is, hoeveel voorzieningen u heeft of wat deze voorzieningen kosten. Voor mensen met een minimum inkomen heeft Zoetermeer geen aparte regels. Soms vergoedt uw aanvullende verzekering de kosten van uw eigen bijdrage.

Vanaf wanneer start ik met het betalen van de eigen bijdrage?

Zodra u van de gemeente een Wmo-beschikking heeft ontvangen, melden wij uw voorziening ook aan bij het CAK. Vanaf de maand daarna begint u met het betalen van het abonnementstarief.

Betaal ik altijd het abonnementstarief als ik gebruik maak van een Wmo-voorziening?

U betaalt geen abonnementstarief als:

 • U een gezamenlijk huishouden heeft en u of uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U alleen gebruik maakt van een rolstoel via de Wmo.
 • De Wmo-voorziening is verstrekt voor een kind onder de 18 jaar (uitzondering: vaste woningaanpassingen).
 • U alleen gebruik maakt van arbeidsmatige dagbesteding.
 • U alleen gebruik maakt van de regiotaxi.
 • Uw huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor de Wlz.

In alle andere gevallen betaalt u het Wmo abonnementstarief.

Wanneer stop ik met het betalen van de eigen bijdrage?

Wij sturen een stopbericht naar het CAK:

 • Wanneer helemaal geen gebruik meer wordt gemaakt van een Wmo-voorziening van de gemeente Zoetermeer, bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden.
 • Wanneer u de hele voorziening heeft afbetaald via het abonnementstarief.
 • Wanneer u of uw partner zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat ontvangen.

Is het mogelijk dat ik tijdelijk geen eigen bijdrage hoef te betalen (bijvoorbeeld bij vakantie of opname in een ziekenhuis)?

Het is niet mogelijk het abonnementstarief te pauzeren als u bijvoorbeeld enkele maanden naar het buitenland gaat. Alleen in uitzonderingsgevallen kan het abonnementstarief (tijdelijk) niet worden opgelegd. Bijvoorbeeld als u langer dan een maand wordt opgenomen in een revalidatiecentrum. Neem hierover contact op met uw Wmo-consulent.

Wanneer ben ik klaar met het betalen van mijn hulpmiddel (kostprijsbewaking)?

Als u de hele voorziening heeft 'afbetaald' en u gebruikt geen andere voorzieningen vanuit de Wmo, stopt de eigen bijdrage.

Betaal ik de eigen bijdrage voor het hele gezin/huishouden of voor ieder persoon apart?

De maximale eigen bijdrage geldt per huishouden. Maken meer personen in een huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen de maximale eigen bijdrage.

Waarom moet ik aan het CAK betalen?

Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo in opdracht van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ik bereik binnenkort de AOW-leeftijd. Wat betekent dat voor de eigen bijdrage?

Heeft u een partner? En is uw partner nog niet AOW-gerechtigd? Dan hoeft u dit jaar geen eigen bijdrage te betalen. Pas wanneer beiden de AOW-leeftijd bereiken, moet u een eigen bijdrage betalen.

Ik heb een vraag over de kostprijsbewaking van mijn voorziening.

Neem contact op met de administratie van de Wmo. U kunt hiervoor bellen naar 14 079.

Hoe kan ik de eigen bijdrage betalen?

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. U kunt de eigen bijdrage via automatische incasso betalen. Of via de factuur die u via het CAK ontvangt. Heeft u vragen over het betalen van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK via 0800-1925.

www.hetcak.nl - Hoe kan ik de factuur betalen?

Waarvoor kan ik bij het CAK terecht?

 • Bezwaar maken tegen de beschikking van het CAK
 • Onterechte factuur of automatische incasso
 • Automatische incasso aanvragen
 • Vragen over een mislukte automatische incasso
 • Een betalingsregeling
 • Uitstel van betaling
 • Uw facturen
 • Wijzigen postadres of bankrekeningnummer