Beschermd wonen is bedoeld voor psychisch kwetsbare mensen die (tijdelijk) niet op zichzelf kunnen wonen. Het bestaat uit:

  • Wonen onder toezicht of met begeleiding.
  • Dagbesteding.

U kunt mogelijk beschermd wonen als:

  • U psychische/psychiatrische problemen heeft.
  • U daardoor (tijdelijk) niet of niet goed op uzelf kunt wonen.

Aanmelden voor beschermd wonen

Een melding voor Beschermd Wonen doet u via de website van de gemeente Den Haag.

Na uw aanmelding

De gemeente Den Haag nodigt u uit voor een adviesgesprek. Bij dit gesprek kan uw begeleider, een kennis of een onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig zijn. In het gesprek kijkt de gemeente naar uw persoonlijke situatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van (online) formulieren? Bel dan met de gemeente Den Haag via telefoonnummer 14 070.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over zorg, wonen, werk, onderwijs of opvoeding? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner met u meedenken. Zij weten welke hulp er is en kennen de wetten en regels. Ze kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen met de gemeente of zorgverleners.

Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen door:

  • Uw hulpvraag duidelijk te maken.
  • Te helpen als u een klacht wilt indienen.
  • De juiste hulp te zoeken.
  • Een afspraak maken of meegaan naar een afspraak.

De cliëntondersteuners werken bij Adviespunt Zorgbelang en niet bij de gemeente of een zorgverlener. De cliëntondersteuners luisteren, denken met u mee en adviseren. Ze hebben geheimhoudingsplicht. De hulp is gratis. Ook jongeren kunnen terecht bij de cliëntondersteuners.

Kijk voor meer informatie op de website van Adviespunt Zorgbelang.