De gemeente kan u gratis helpen als u:

 • Advies wilt over uw geldzaken, ook als u géén schulden heeft.
 • Schulden heeft.
 • Moeite heeft met het op orde houden van uw geldzaken.

Bent u (ex-)ondernemer of zzp'er? De gemeente kan u ook helpen. Kijk voor meer informatie in het product: Hulp bij geldzaken en schulden voor ondernemers en zzp'ers.

Wat u moet weten

Er zijn 2 verschillende manieren om u te helpen bij het oplossen van uw schulden.

Minnelijke schuldregeling (heet ook wel MSNP)

 • Is vrijwillig. Schuldeisers zijn niet verplicht mee te werken.
 • Het is mogelijk om na 3 jaar schuldenvrij te zijn.
 • De medewerker doet uw schuldeisers een voorstel tot betaling van (een deel van) de schulden. Dit is geen standaard voorstel, maar gebaseerd op úw situatie. Deze kan dus per persoon verschillen.
 • Gaan de schuldeisers akkoord? Dan heet dat een “minnelijk akkoord”. Een WSNP verzoek (zie hieronder) is dan niet nodig.
 • Houdt u zich 3 jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling? Dan hoeft u de rest van de schulden niet meer te betalen.
 • Gaan de schuldeisers niet akkoord? Dan kan de medewerker samen met u een WSNP aanvraag indienen.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (heet ook wel WSNP)

 • Is een wettelijke regeling.
 • Het is mogelijk om na 3 jaar schuldenvrij te zijn.
 • U moet eerst proberen uw schuld te betalen via een minnelijke schuldregeling (zie hierboven).
 • Lukt dat niet? Dan kunt u bij de rechter een verzoek tot WSNP indienen.
 • Bij toelating tot de WSNP krijgt u een bewindvoerder.
 • De bewindvoerder controleert of u zich houdt aan de verplichtingen van de Wsnp.
 • Een WSNP-bewindvoerder is niet hetzelfde als een bewindvoerder die uw geldzaken regelt (dat heet een beschermingsbewindvoerder).

Beschermingsbewindvoering

Heeft u een bewindvoerder die uw geldzaken regelt?

Vraag hem/haar om contact op te nemen met de Bewindvoerdersdesk van de gemeente. Dit kan door te bellen met 14 079 of te mailen met bewindvoerdersdesk@zoetermeer.nl.

Wat u moet doen

Stap 1 ⇒ U vraagt de gemeente om hulp

 • Vul hiervoor onder 'Aanvragen' het formulier in.

Stap 2 ⇒ Gesprek met de gemeente

 • Binnen 4 weken na uw aanvraag heeft u een gesprek met één van onze medewerkers (een 'consulent').
 • In dit gesprek kijkt u samen welke hulp u nodig heeft en of de gemeente u kan helpen. Voor dit gesprek neemt u mee:
  • Het bewijs van de afspraak voor het eerste gesprek (deze krijgt u na uw aanmelding).
  • Het aanmeldformulier (deze krijgt u na uw aanmelding).
  • Een geldig paspoort of identiteitskaart (een rijbewijs is niet genoeg).
 • Kan de gemeente u helpen? Dan hebben wij uw gegevens nodig. U krijgt hiervoor een mapje met formulieren die u moet invullen. De Formulierenbrigade kan u helpen met het invullen van deze formulieren.
 • Dossier compleet? Een medewerker helpt u binnen 8 weken.
 • De medewerker bespreekt met u:
  • hoe de schulden zijn ontstaan
  • hoe u de schulden kunt oplossen
  • of u budgetbeheer of andere hulp nodig heeft
 • De medewerker maakt voor u een 'Plan van Aanpak'. Hierin staat:
  • wat de medewerker gaat doen
  • wat u zelf (nog) moet doen
  • hoe de gemeente u verder gaat helpen
 • Gaat u akkoord met de hulp? Dan moet u een contract tekenen.

Zelf alvast aan de slag?

Onder 'Tips' vindt u websites die u helpen om zelf uw schulden en/of geldzaken te regelen.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u binnen 1 werkdag om een afspraak met u te maken.

Tips

Zelf aan de slag

De websites hieronder helpen u om zelf aan de slag te gaan uw schulden en/of geldzaken te regelen.

Geldfit 
Doe een korte test op Geldfit.nl en krijg advies over uw financiële situatie.

Bereken uw recht 
Kijk of u recht heeft op een bepaalde vergoedingen en hoe u dat regelt.

Startpunt Geldzaken 
Stelt geldplannen beschikbaar voor verschillende situaties. Een geldplan kan u helpen, bijvoorbeeld om beter rond te komen of uit de geldzorgen te raken.

Wijzer in Geldzaken 
Informatie over geldzaken, bijvoorbeeld lenen, sparen, beleggen, verzekeringen en hypotheken.

Zelf je schulden regelen 
Kom in 6 stappen tot een plan om zelf uw schulden aan te pakken.

Regels voor hulp bij schulden 
Beleidsregels van de gemeente voor hulp bij schulden.

Nibud 
Onafhankelijke voorlichting over geldzaken.

Organisaties in Zoetermeer

Voor organisaties in Zoetermeer die u helpen bij uw geldzaken kijkt u op de Zoetermeerwijzer.

Cursus / Workshop

Veelgestelde vragen

Er is/wordt beslag gelegd op mijn inkomen (loonbeslag). Wat nu?

Beslagvrije voet

De deurwaarder legt meestal geen beslag op uw hele inkomen. Hij/zij houdt rekening met de “beslagvrije voet”. Dit is het deel van uw inkomen dat u mag houden voor de kosten om van te leven en uw vaste lasten. De deurwaarder mag ook beslag leggen zonder rekening te houden met beslagvrije voet. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u niet de gevraagde gegevens geeft aan de deurwaarder.

Hoe wordt het bedrag bepaald?

Degene die beslag legt vraagt u meestal vooraf om informatie over uw inkomen en uitgaven. Met deze gegevens kan hij/zij de beslagvrije voet berekenen. Levert u deze informatie niet? Dan krijgt u vaak een lager bedrag dan waar u recht op heeft. Vul daarom altijd de gevraagde gegevens in. Dat kan u geld schelen.

De beslagvrije voet is niet goed berekend. Wat kan ik doen?

U vraagt de deurwaarder om het bedrag aan te passen. U legt uit waarom u denkt dat het bedrag niet klopt. U stuurt een berekening en bewijs mee.

Het berekenen van de beslagvrije voet is niet eenvoudig. U kunt kijken op www.uwbeslagvrijevoet.nl hoe dit wordt berekend. Komt u er zelf niet uit? Dan kan de Formulierenbrigade u helpen.

Wanneer stopt het beslag op mijn loon?

Het loonbeslag stopt:

 • Als de schuld helemaal betaald is.
 • Als er een regeling is met de schuldeiser(s).

Wat is budgetbeheer?

Bij budgetbeheer beheert iemand anders (een door de gemeente ingehuurd bedrijf) uw geld volgens een plan. Deze beheerder zorgt ervoor dat u niet meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. Het grootste deel van uw inkomen wordt gebruikt voor het betalen van uw vaste lasten. Daarnaast voor het aflossen van uw schulden en om te sparen. Van wat overblijft krijgt u geld om van te leven. Budgetbeheer wordt ingezet als het nodig is uw financiële situatie te verbeteren of stabiel te houden.