Heeft u door uw beperkingen problemen met vervoer? Dan kan de gemeente u mogelijk helpen.

Er zijn 2 soorten hulpmiddelen bij problemen met vervoer:

 • Een hulpmiddel voor de korte afstanden (scootmobiel).
 • Een hulpmiddel voor de langere afstanden (Regiotaxi).

Scootmobiel

 • Met een scootmobiel mag u ook rijden in gebieden voor voetgangers (bijvoorbeeld winkelcentra).
 • Wij leveren alleen scootmobielen voor korte afstanden.
 • Wilt u een langere afstand reizen met uw scootmobiel? Dan kunt u met uw scootmobiel in de RandstadRail of gebruik maken van de Regiotaxi.

Stallen van uw scootmobiel

Het stallen van de scootmobiel doet u in uw eigen huis of berging. Is dit niet mogelijk? Dan kunt u de scootmobiel mogelijk neerzetten in een gemeenschappelijke ruimte.

U moet bij uw woningcorporatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) vragen waar u uw scootmobiel mag neerzetten in verband met brandveiligheid. Uw woningcorporatie of VvE moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Ook moet uw woningcorporatie of VvE aangeven wat eventueel hiervoor nodig is.

Regiotaxi

Regiotaxi is een vorm van openbaar vervoer. Regiotaxi haalt u op bij de voordeur en brengt u tot de deur van uw bestemming. U mag een rollator, rolstoel of scootmobiel meenemen.

Regiotaxi is voor iedereen beschikbaar. Hierdoor deelt u soms een taxi met andere passagiers. Het kan dus voorkomen dat u niet in één keer naar uw bestemming rijdt. U rijdt maximaal 30 minuten om en u betaalt alleen voor de kortste route.

Regiotaxi rijdt alleen regionaal. Buiten de regio kun u gebruik maken van Valys. Valys is géén Wmo hulpmiddel en kunt u niet regelen bij de gemeente. Het aanvragen van vervoer buiten de regio doet u bij Valys. U kunt alleen gebruik maken van Valys als u een voorziening voor vervoer of een rolstoel via de Wmo heeft.

Begeleiding nodig?

Wilt u ook met ander vervoer dan de Regiotaxi reizen (bijvoorbeeld met de trein, bus of metro) en kunt u niet zelfstandig reizen? Dan mag u gratis een begeleider meenemen. U heeft dan wel een OV-begeleiderskaart nodig. Deze kaart moet de persoon die hulp nodig heeft aanvragen via Argonaut. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 030 - 235 4661. Of kijk op de website www.ovbegeleiderskaart.nl

Stappenplan hulp bij vervoer aanvragen:

Lees het stappenplan voor het aanvragen.

Stap 1 > Kijk eerst wat u zelf kunt doen

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Vaak is een oplossing dichtbij. Meestal kunnen familie, vrienden, kennissen en buren u de hulp geven die nodig is. Kijk ook eens op de website Zoetermeerwijzer | mobiliteit. Op deze website vindt u meer informatie over oplossingen voor uw hulpvraag.

Soms kunt u zelf een hulpmiddel kopen of lenen wat uw dagelijks leven makkelijker maakt. Vraag ook altijd of uw zorgverzekering de hulp mogelijk vergoedt. Daar heeft u de gemeente niet voor nodig.

Stap 2 > Wmo melding doen

U kunt op 3 manieren een Wmo melding doen:

Persoonlijk plan schrijven

Doet u een Wmo-melding? Dan kunt u ervoor kiezen een persoonlijk plan te schrijven. In een persoonlijk plan legt u uit wat u wel en niet kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Let op! Een persoonlijk plan is iets anders dan een pgb-plan voor een persoonsgebonden budget.

Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. In het pdf document hieronder staat all informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan. U kunt er ook voor kiezen zelf een persoonlijk plan te maken.

Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan (pdf)

Stap 3 > Wmo melding gedaan, en dan?

Op dit moment duurt de behandeling van uw Wmo melding helaas langer dan verwacht. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen.

De gemeente belt u na uw melding. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek (het ‘keukentafelgesprek’). Soms is dit gesprek aan de telefoon en soms komt een Wmo-medewerker bij u thuis. In het gesprek bespreekt de gemeente samen met u wat er nodig is. Bij dit gesprek kunnen ook familieleden of cliëntondersteuner aanwezig zijn.

Het gesprek gaat het onder andere over:

 • Uw persoonlijke situatie.
 • Uw hulpvraag.
 • wat u zelf kunt doen.
 • Wat mensen om u heen voor u kunnen doen.

Stap 4 > Wmo hulp of hulpmiddel aanvragen

Adviseert de gemeente hulp of een hulpmiddel? Dan zorgt de Wmo-medewerker samen met u dat de hulp of het hulpmiddel wordt aangevraagd. Een Wmo melding betekent dus niet automatisch dat u ook hulp of een hulpmiddel krijgt.

Stap 5 > Betalen van de hulp of het hulpmiddel

Krijgt u hulp of een hulpmiddel via de Wmo? Dan kunt u dat op 2 manieren krijgen:

 • Zorg in natura (Zin). U krijgt hulp van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.
 • Persoonsgebonden budget (PGB). U regelt alles zelf.

U betaalt ook altijd een bedrag per maand aan eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget en Zorg in natura.

Regiotaxi

Voor de Regiotaxi betaalt u géén abonnementstarief via het CAK maar wel een ritbijdrage. Een reis met de Regiotaxi wordt gerekend in het aantal gereden kilometers dat u reist.

Heeft u een Wmo beschikking? Dan staat in de beschikking hoeveel kilometers u maximaal kunt gebruiken. U betaalt € 0,187 per gereden kilometer. Reist u meer dan het aantal kilometers dat aan u is toegekend? Dan betaalt u voor de extra kilometers het standaard bedrag dat de Regiotaxi rekent per kilometer.

U kunt ook 'op rekening reizen'. U krijgt dan een rekening voor de ritbijdrage(n). U betaalt per automatische incasso. Het formulier om op rekening te reizen vraagt u aan bij Regiotaxi, telefoonnummer 088 - 966 60 11.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Andere informatie:

Meer informatie over het hulp bij vervoer.

U heeft hulp of een hulpmiddel en u heeft daarover een vraag

Bekijk bij wie u met welke vraag terecht kunt:

Vragen aan uw zorgaanbieder:

 • Klachten of vragen over de geleverde hulp.
 • Vervanging van uw hulp bij ziekte of vakantie.
 • De tijden waarop uw hulp komt.
 • Overzicht van de geleverde hulp.
 • Uw ondersteuningsplan.

Vragen aan de gemeente:

 • Verandering van uw situatie.
 • Verlenging van de hulp bij het huishouden.
 • De kwaliteit van de geleverde hulp of het hulpmiddel.
 • Klachten over uw aanbieder.
 • Wisselen van aanbieder.

Wmo hulp of hulpmiddel opzeggen

Bij niet-gebruiken

Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan kunt u dit zelf opzeggen.

 • Vul het formulier in: Wmo hulpvraag of hulpmiddel opzeggen.
 • Geef aan wat voor hulpmiddel u heeft en waarom u het wilt opzeggen.
 • U krijgt een brief over het stopzetten van uw hulpmiddel.
 • Als het nodig is neemt een medewerker contact met u op om verdere afspraken te maken.

Bij verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u dat op tijd doorgeven aan uw Wmo-consulent.

 • Neem contact op met uw Wmo-consulent.
 • Met hem/haar bespreekt u of u het hulpmiddel mag meenemen of moet teruggeven.
 • Heeft u een hulpmiddel gekocht met een persoonsgebonden budget (PGB) of tegemoetkoming? Mogelijk moet u dan een deel van het bedrag terugbetalen.

Bij overlijden

Als het overlijden in de Basis Registratie Personen (BRP) is verwerkt dan stopt het recht op het hulpmiddel. De leverancier van het hulpmiddel neemt contact op met de nabestaanden. Er wordt een afspraak gemaakt om het hulpmiddel op te halen.

Wilt u, als nabestaande, toch zelf alvast het hulpmiddel opzeggen? Maak dan gebruik van het formulier: Wmo hulpvraag of hulpmiddel opzeggen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over zorg, wonen, werk, onderwijs of opvoeding? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner met u meedenken. Zij weten welke hulp er is en kennen de wetten en regels. Ze kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen met de gemeente of zorgverleners.

Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen door:

 • Uw hulpvraag duidelijk te maken.
 • Te helpen als u een klacht wilt indienen.
 • De juiste hulp te zoeken.
 • Een afspraak maken of meegaan naar een afspraak.

De cliëntondersteuners werken bij Adviespunt Zorgbelang en niet bij de gemeente of een zorgverlener. De cliëntondersteuners luisteren, denken met u mee en adviseren. Ze hebben geheimhoudingsplicht. De hulp is gratis. Ook jongeren kunnen terecht bij de cliëntondersteuners.

Kijk voor meer informatie op de website van Adviespunt Zorgbelang.