Woningaanpassingen (Wmo)

Woningaanpassingen zijn bedoeld om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een traplift, douchestoel of het verwijderen van drempels. Dit kan ervoor zorgen dat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen.

U woont in een koophuis

Woont u in een koophuis? Dan kunt u zelf kiezen welke aannemer uw woningaanpassing uitvoert. Voor losse aanpassingen van uw woning maakt de gemeente gebruik van vaste leveranciers.

U woont in een huurhuis

Woont u in een huurhuis? Dan kiest uw woningbouwcorporatie meestal de leverancier of aannemer. De gemeente heeft hierover afspraken met de sociale woningbouwcorporaties. Met particuliere verhuurders werkt de gemeente niet samen. U moet dan zelf toestemming vragen voor aanpassingen in/aan uw huis.

U wilt zelf verhuizen

Als u zelf wilt verhuizen, bekijk dan eerst of de woning geschikt is voor u. Het is niet de bedoeling dat u van een geschikte woning verhuist naar een woning die opnieuw aangepast moet worden.

Verhuizen op advies van de gemeente

U doet eerst een Wmo melding (zie het stappenplan hieronder).

Soms kan uit het gesprek blijken dat verhuizen naar een aangepaste woning de beste oplossing is. Dit gebeurt als de kosten voor een woningaanpassing te hoog zijn of als aanpassing niet mogelijk is. In dat geval krijgt u een deel van de kosten voor verhuizen en herinrichten vergoed. 

Mogelijk heeft u recht op een urgentieverklaring of een indicatie voor een rolstoelwoning. In een gesprek met een medewerker van de Wmo wordt dit met u besproken.

Verhuizen vanwege mantelzorg

Mantelzorgers en/of mantelzorgontvangers kunnen soms een urgentieverklaring aanvragen als zij dichter bij elkaar willen wonen. Voor deze urgentieverklaring is een mantelzorgverklaring nodig. Deze mantelzorgverklaring vraagt uw mantelzorger aan bij de Wmo.

Stappenplan woningaanpassing aanvragen:

Lees het stappenplan voor het aanvragen.

Stap 1 > Kijk eerst wat u zelf kunt doen

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Vaak is een oplossing dichtbij. Meestal kunnen familie, vrienden, kennissen en buren u de hulp geven die nodig is. Kijk ook eens op de website Zoetermeerwijzer | Woningaanpassing. Op deze website vindt u meer informatie over oplossingen voor uw hulpvraag.

Soms kunt u zelf een hulpmiddel kopen of lenen wat uw dagelijks leven makkelijker maakt. Vraag ook altijd of uw zorgverzekering de hulp mogelijk vergoedt. Daar heeft u de gemeente niet voor nodig.

Stap 2 > Wmo melding doen

U kunt op 3 manieren een Wmo melding doen:

Persoonlijk plan schrijven

Doet u een Wmo-melding? Dan kunt u ervoor kiezen een persoonlijk plan te schrijven. In een persoonlijk plan legt u uit wat u wel en niet kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Let op! Een persoonlijk plan is iets anders dan een pgb-plan voor een persoonsgebonden budget.

Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. In het pdf document hieronder staat all informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan. U kunt er ook voor kiezen zelf een persoonlijk plan te maken.

Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan (pdf)

Stap 3 > Wmo melding gedaan, en dan?

Op dit moment duurt de behandeling van uw Wmo melding helaas langer dan verwacht. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen.

De gemeente belt u na uw melding. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek (het ‘keukentafelgesprek’). Soms is dit gesprek aan de telefoon en soms komt een Wmo-medewerker bij u thuis. In het gesprek bespreekt de gemeente samen met u wat er nodig is. Bij dit gesprek kunnen ook familieleden of cliëntondersteuner aanwezig zijn.

Het gesprek gaat het onder andere over:

 • Uw persoonlijke situatie.
 • Uw hulpvraag.
 • wat u zelf kunt doen.
 • Wat mensen om u heen voor u kunnen doen.

Stap 4 > Wmo hulp of hulpmiddel aanvragen

Adviseert de gemeente hulp of een hulpmiddel? Dan zorgt de Wmo-medewerker samen met u dat de hulp of het hulpmiddel wordt aangevraagd. Een Wmo melding betekent dus niet automatisch dat u ook hulp of een hulpmiddel krijgt.

Stap 5 > Betalen van de hulp of het hulpmiddel

Krijgt u hulp of een hulpmiddel via de Wmo? Dan kunt u dat op 2 manieren krijgen:

 • Zorg in natura (Zin). U krijgt hulp van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.
 • Persoonsgebonden budget (PGB). U regelt alles zelf.

U betaalt ook altijd een bedrag per maand aan eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget en Zorg in natura.

Andere informatie:

Meer informatie over de woningaanpassingen.

U heeft hulp of een hulpmiddel en u heeft daarover een vraag

Bekijk bij wie u met welke vraag terecht kunt:

Vragen aan uw zorgaanbieder:

 • Klachten of vragen over de geleverde hulp.
 • Vervanging van uw hulp bij ziekte of vakantie.
 • De tijden waarop uw hulp komt.
 • Overzicht van de geleverde hulp.
 • Uw ondersteuningsplan.

Vragen aan de gemeente:

 • Verandering van uw situatie.
 • Verlenging van de hulp bij het huishouden.
 • De kwaliteit van de geleverde hulp of het hulpmiddel.
 • Klachten over uw aanbieder.
 • Wisselen van aanbieder.

Wmo hulp of hulpmiddel opzeggen

Bij niet-gebruiken

Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan kunt u dit zelf opzeggen.

 • Vul het formulier in: Wmo hulpvraag of hulpmiddel opzeggen.
 • Geef aan wat voor hulpmiddel u heeft en waarom u het wilt opzeggen.
 • U krijgt een brief over het stopzetten van uw hulpmiddel.
 • Als het nodig is neemt een medewerker contact met u op om verdere afspraken te maken.

Bij verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u dat op tijd doorgeven aan uw Wmo-consulent.

 • Neem contact op met uw Wmo-consulent.
 • Met hem/haar bespreekt u of u het hulpmiddel mag meenemen of moet teruggeven.
 • Heeft u een hulpmiddel gekocht met een persoonsgebonden budget (PGB) of tegemoetkoming? Mogelijk moet u dan een deel van het bedrag terugbetalen.

Bij overlijden

Als het overlijden in de Basis Registratie Personen (BRP) is verwerkt dan stopt het recht op het hulpmiddel. De leverancier van het hulpmiddel neemt contact op met de nabestaanden. Er wordt een afspraak gemaakt om het hulpmiddel op te halen.

Wilt u, als nabestaande, toch zelf alvast het hulpmiddel opzeggen? Maak dan gebruik van het formulier: Wmo hulpvraag of hulpmiddel opzeggen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over zorg, wonen, werk, onderwijs of opvoeding? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner met u meedenken. Zij weten welke hulp er is en kennen de wetten en regels. Ze kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen met de gemeente of zorgverleners.

Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen door:

 • Uw hulpvraag duidelijk te maken.
 • Te helpen als u een klacht wilt indienen.
 • De juiste hulp te zoeken.
 • Een afspraak maken of meegaan naar een afspraak.

De cliëntondersteuners werken bij Adviespunt Zorgbelang en niet bij de gemeente of een zorgverlener. De cliëntondersteuners luisteren, denken met u mee en adviseren. Ze hebben geheimhoudingsplicht. De hulp is gratis. Ook jongeren kunnen terecht bij de cliëntondersteuners.

Kijk voor meer informatie op de website van Adviespunt Zorgbelang.