Huishoudelijke hulp is bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, opruimen of de afwas doen. U kunt hiervoor zelf iemand inhuren.

Heeft u hulp nodig bij uw huishoudelijke taken en lukt het u niet om het probleem zelf op te lossen door een ziekte of een beperking? Dan kunt u dit bij de gemeente melden.

Huishoudelijke hulp kan niet worden ingezet voor:

 • Buiten ramen te zemen.
 • Het verzorgen van huisdieren.
 • Het onderhouden van de tuin.
 • Boodschappen doen.

Stappenplan hulp bij het huishouden aanvragen:

Lees de stappenplan voor het aanvragen.

Stap 1 > Kijk eerst wat u zelf kunt doen

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Vaak is een oplossing dichtbij. Meestal kunnen familie, vrienden, kennissen en buren u de hulp geven die nodig is. Kijk ook eens op de website Zoetermeerwijzer | Hulp bij het huishouden(externe link). Op deze website vindt u meer informatie over oplossingen voor uw hulpvraag.

Soms kunt u zelf een hulpmiddel kopen of lenen wat uw dagelijks leven makkelijker maakt. Vraag ook altijd of uw zorgverzekering de hulp mogelijk vergoedt. Daar heeft u de gemeente niet voor nodig.

Stap 2 > Wmo melding doen

U kunt op 3 manieren een Wmo melding doen:

Persoonlijk plan schrijven

Doet u een Wmo-melding? Dan kunt u ervoor kiezen een persoonlijk plan te schrijven. In een persoonlijk plan legt u uit wat u wel en niet kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Let op! Een persoonlijk plan is iets anders dan een pgb-plan voor een persoonsgebonden budget.

Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. In het pdf document hieronder staat all informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan. U kunt er ook voor kiezen zelf een persoonlijk plan te maken.

Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan (pdf)

Stap 3 > Wmo melding gedaan, en dan?

Vanaf februari 2023 worden Wmo meldingen behandeld binnen 8 weken na ontvangst.

Heeft u een melding gedaan vóór 1 februari 2023? Dan duurt de behandeling van uw melding helaas langer. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen.

De gemeente belt u na uw melding. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek (het ‘keukentafelgesprek’). Soms is dit gesprek aan de telefoon en soms komt een Wmo- medewerker bij u thuis. In het gesprek bespreekt de gemeente samen met u wat er nodig is. Bij dit gesprek kunnen ook familieleden of cliëntondersteuner aanwezig zijn.

Het gesprek gaat het onder andere over:

 • Uw persoonlijke situatie.
 • Uw hulpvraag.
 • wat u zelf kunt doen.
 • Wat mensen om u heen voor u kunnen doen.

Stap 4 > Wmo hulp of hulpmiddel aanvragen

Adviseert de gemeente hulp of een hulpmiddel? Dan zorgt de Wmo-medewerker samen met u dat de hulp of het hulpmiddel wordt aangevraagd. Een Wmo melding betekent dus niet automatisch dat u ook hulp of een hulpmiddel krijgt.

Stap 5 > Betalen van de hulp of het hulpmiddel

Krijgt u hulp of een hulpmiddel via de Wmo? Dan kunt u dat op 2 manieren krijgen:

 • Zorg in natura (Zin). U krijgt hulp van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.
 • Persoonsgebonden budget (PGB). U regelt alles zelf.

U betaalt ook altijd een bedrag per maand aan eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget en Zorg in natura.

Andere informatie:

Meer informatie over het hulp bij het huishouden.

U heeft hulp of een hulpmiddel en u heeft daarover een vraag

Bekijk bij wie u met welke vraag terecht kunt:

Vragen aan uw zorgaanbieder:

 • Klachten of vragen over de geleverde hulp.
 • Vervanging van uw hulp bij ziekte of vakantie.
 • De tijden waarop uw hulp komt.
 • Overzicht van de geleverde hulp.
 • Uw ondersteuningsplan.

Vragen aan de gemeente:

 • Verandering van uw situatie.
 • Verlenging van de hulp bij het huishouden.
 • De kwaliteit van de geleverde hulp of het hulpmiddel.
 • Klachten over uw aanbieder.
 • Wisselen van aanbieder.

Wmo hulp of hulpmiddel opzeggen

Bij niet-gebruiken

Heeft u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan kunt u dit zelf opzeggen.

 • Vul het formulier in: Wmo hulpvraag of hulpmiddel opzeggen.
 • Geef aan wat voor hulpmiddel u heeft en waarom u het wilt opzeggen.
 • U krijgt een brief over het stopzetten van uw hulpmiddel.
 • Als het nodig is neemt een medewerker contact met u op om verdere afspraken te maken.

Bij verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u dat op tijd doorgeven aan uw Wmo-consulent.

 • Neem contact op met uw Wmo-consulent.
 • Met hem/haar bespreekt u of u het hulpmiddel mag meenemen of moet teruggeven.
 • Heeft u een hulpmiddel gekocht met een persoonsgebonden budget (PGB) of tegemoetkoming? Mogelijk moet u dan een deel van het bedrag terugbetalen.

Bij overlijden

Als het overlijden in de Basis Registratie Personen (BRP) is verwerkt dan stopt het recht op het hulpmiddel. De leverancier van het hulpmiddel neemt contact op met de nabestaanden. Er wordt een afspraak gemaakt om het hulpmiddel op te halen.

Wilt u, als nabestaande, toch zelf alvast het hulpmiddel opzeggen? Maak dan gebruik van het formulier: Wmo hulpvraag of hulpmiddel opzeggen.

Hulp bij het huishouden

Bij overlijden stopt de hulp bij het huishouden op de dag na het overlijden. Als er onder de nabestaanden huisgenoten zijn, dan moet de indicatie voor hulp bij het huishouden mogelijk overgezet worden op naam van de nabestaande. De nabestaande (of de dienstverlener) moet zo snel mogelijk contact opnemen met de gemeente.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over zorg, wonen, werk, onderwijs of opvoeding? Dan kan een onafhankelijk cliëntondersteuner met u meedenken. Zij weten welke hulp er is en kennen de wetten en regels. Ze kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen met de gemeente of zorgverleners.

Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen door:

 • Uw hulpvraag duidelijk te maken.
 • Te helpen als u een klacht wilt indienen.
 • De juiste hulp te zoeken.
 • Een afspraak maken of meegaan naar een afspraak.

De cliëntondersteuners werken bij Adviespunt Zorgbelang en niet bij de gemeente of een zorgverlener. De cliëntondersteuners luisteren, denken met u mee en adviseren. Ze hebben geheimhoudingsplicht. De hulp is gratis. Ook jongeren kunnen terecht bij de cliëntondersteuners.

Kijk voor meer informatie op de website van Adviespunt Zorgbelang(externe link).