Heeft u hulp nodig bij uw huishoudelijke taken? Dan is het de bedoeling dat u in eerste instantie probeert om het zelf op te lossen. Misschien dat iemand uit uw omgeving u kan helpen? Kijk ook eens op de Zoetermeerwijzer(externe link). Op deze website vindt u meer informatie over de oplossingen voor uw probleem met het doen van uw huishouden.

Lukt het u niet om het probleem met het huishouden zelf op te lossen? Dan kunt u dit bij de gemeente melden (zie 'Online regelen').

Wat u moet weten

Er zijn 3 soorten hulp in het huishouden:

 1. U geeft zelf bij de huishoudelijke hulp aan wat er gedaan moet worden in het huishouden.
 2. De huishoudelijke hulp voert de werkzaamheden in het huishouden uit.
 3. De huishoudelijke hulp reorganiseert in een korte periode uw huishouden, zodat u het daarna weer zelf kunt doen.

De huishoudelijke hulp kan niet worden ingezet voor:

 • buiten ramen te zemen
 • het verzorgen van huisdieren
 • het onderhouden van de tuin
 • boodschappen doen

Betalen van de zorg

Doet u een aanvraag voor Wmo? Dan kunt u laten weten hoe u deze zorg wilt betalen, meestal gaat dit via Zorg in natura (Zin) en bij uitzonderingen via een persoonsgebonden budget (pgb). Meer informatie vindt u op de pagina Persoonsgebonden budget en Zorg in natura.

Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

 • Een medewerker van de Wmo belt u op voor een gesprek of om een afspraak te maken bij u thuis of op kantoor (het 'keukentafelgesprek'). Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
 • De medewerker van de Wmo stelt u vragen om erachter te komen waar u tegen aan loopt. Voorbeelden van deze vragen zijn:
  • Wat kunt u nog wel zelf regelen in het dagelijks leven?
  • Wat kunt u niet meer zelf regelen in het dagelijks leven?
  • Naar welke oplossingen heeft u zelf gezocht om het probleem op te lossen?
  • Heeft u hulp gevraagd van mensen in uw omgeving?

Komt u samen met de medewerker van de Wmo tot de conclusie dat u uw probleem niet kunt oplossen? Dan kunt u besluiten om na uw melding een aanvraag in te dienen.

Onderzoek door HRC Powerful Ageing

Na uw melding heeft u een gesprek met een medewerker van de Wmo. De medewerker beoordeelt of u in aanmerking komt voor een intake Powerful Ageing. Wanneer dit het geval is meldt de medewerker u daarvoor aan.

De gemeente Zoetermeer wil iedereen graag helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Om iedereen in zijn of haar persoonlijke situatie te helpen wordt er een uitgebreid onderzoek gedaan door HRC Powerful Ageing en de Wmo medewerkers van de gemeente.

Als het mogelijk is willen wij de oorzaak van de (fysieke) problemen die u heeft aanpakken. Hierdoor kunt u zich zo lang mogelijk zelf redden en thuis blijven wonen. Ook wordt gekeken naar wat u graag doet en onderneemt zodat u kunt blijven deelnemen aan de maatschappij. Omdat dit voor iedereen anders is, wordt uw persoonlijke situatie goed in kaart gebracht.

Hoe werkt het in het kort?

 1. U heeft een gesprek met de medewerker van de Wmo.
 2. De Wmo medewerker meldt u aan voor een gesprek met HRC Powerful Ageing. In dit gesprek kijken zij wat uw (lichamelijke) mogelijkheden zijn.
 3. Kunt u deelnemen aan het programma Powerful Ageing? Dan wordt u aangemeld.
 4. Als blijkt dat u niet kunt deelnemen dan neemt de medewerker van de Wmo weer contact met u op voor de verdere beoordeling van uw aanvraag.

Persoonlijk plan

Wanneer u een melding doet, mag u daarbij ook een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tegelijk met de melding worden gedaan of u bewaart dit totdat de medewerker van de Wmo contact met u opneemt

Lees eerst de 'Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan' (zie onder 'Te downloaden'). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

Herindicatie

Uw indicatie heeft altijd een einddatum. Loopt uw indicatie bijna af en heeft u nog hulp bij het huishouden nodig? Doe dan 8 weken voordat uw indicatie afloopt een melding bij de Wmo voor verlenging van uw indicatie. Als u tijdig een melding doet kan uw hulp doorlopen ook als het door drukte bij de Wmo langer duurt om uw indicatie te verlengen.

Afspraak maken

Afspraak Wmo-loket

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Hoelang duurt het?

Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken. Dit gaat automatisch en u hoeft hier niets voor te doen. Nadat u een gesprek met de medewerker heeft gehad en alle vragen zijn beantwoord kunt u een aanvraag doen. Als u een aanvraag heeft gedaan krijgt u uiterlijk binnen 2 weken het besluit.

Het is op dit moment erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 6 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

Positief besluit

De Wmo-consulent regelt uw hulp of hulpmiddel. Sommige hulpmiddelen hebben een langere levertijd.

Negatief besluit

Als er andere oplossingen mogelijk zijn wijst de gemeente uw aanvraag af. U krijgt een brief met de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

Hulp of hulpmiddel opzeggen

Wmo hulp of hulpmiddel opzeggen