De gemeente helpt u om zo lang mogelijk in uw eigen omgeving te blijven wonen en mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij maken daarvoor gebruik van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Voorbeelden van wat de Wmo kan bieden zijn:

 • Hulp bij het huishouden.
 • Hulp bij vervoer (bijvoorbeeld: rolstoel, scootmobiel, Regiotaxi).
 • Aanpassingen in uw woning (bijvoorbeeld: tillift, douchestoel).
 • Begeleiding beschermd wonen en opvang.

Stap 1

 • Probeer eerst uw probleem zelf op te lossen.
 • Misschien kunnen mensen uit uw omgeving u helpen?
 • Kijk voor tips ook eens op de website Zoetermeerwijzer.nl(externe link).

Stap 2

Wat u moet weten

ZiN of PGB

U kunt hulp of een hulpmiddel op 2 verschillende manieren krijgen: zorg in natura (ZiN) of persoonsgebonden budget (PGB). Beide vormen hebben voor- en nadelen:

Voordelen ZiN

 • U heeft een intakegesprek om afspraken te maken.
 • U hoeft geen administratieve taken uit te voeren.
 • De gemeente meldt u aan bij een zorginstelling naar uw keuze.
 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met de zorgaanbieder over de kwaliteit.
 • U kunt zelf afspraken met uw zorgverlener maken (niet over de taken, die staan vast in het Wmo beleid).
 • U heeft niets te maken met het uurloon. De zorgverlener is in dienst van de zorginstelling.
 • De gemeente kan de indicatie makkelijker aanpassen (meer of minder uren of een andere aanbieder). U moet een wijziging van uw situatie zelf doorgeven. Dit doet u door een melding te doen. De gemeente regelt de rest.
 • Het kan zijn dat er geen 'klik' is met de zorgverlener. U kunt dan contact opnemen met de zorginstelling voor een andere hulp. U hoeft zelf geen andere hulp te zoeken.
 • De kwaliteit en rechtmatigheid wordt door de gemeente gewaarborgd.

Nadelen ZiN

 • Het kan zijn dat u af en toe een andere zorgverlener heeft, maar de zorginstellingen streven altijd naar een vaste hulp. Dit is niet anders dan bij een PGB-zorgaanbieder.
 • De zorgverlener moet zich aan de regels houden van de zorginstelling. De gemeente bepaalt het aantal uren en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.
 • Het is minder flexibel, u wordt op vaste dagen/tijden ingeroosterd. Bij afzegging moet u contact opnemen met de zorginstelling, dan wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt wanneer de hulp komt.

Voordelen PGB

 • U kunt zelf de keuze maken voor een zorgverlener/aanbieder. Als u kiest voor een zzp’er bent u er zeker van dat u een vaste zorgverlener heeft. U kunt zelf afspraken maken over hoe de zorg moet worden uitgevoerd (niet over de taken, die staan vast in het Wmo beleid). De doelen staan in de beschikking.
 • U kunt de uren flexibel in zetten, zolang u het over de periode van indicatie verspreidt en niet te veel afwijkt van het aantal afgegeven uren per week.
 • De gemeente doet een onderzoek naar de kwaliteit en rechtmatigheid.

Nadelen PGB

 • U moet zelf op zoek naar een vervanger of nieuwe zorgverlener/zorgaanbieder. Hiervan moet u voordat de zorg start een melding doen bij de gemeente. Behandeling duurt gemiddeld 6 tot 8 weken. Er moet een budgetplan worden aangeleverd en na akkoord moet een zorgovereenkomst worden opgesteld.
 • U moet elk half jaar een wijzigingsformulier sturen naar de SVB(externe link) in verband met het nieuwe tarief.
 • U moet een wijzigingsformulier sturen bij elke wijziging van bijvoorbeeld uren, persoonsgegevens, adres en einddatum.
 • U moet iedere maand een declaratieformulier sturen naar de SVB.
 • U moet iedere week het gewerkte aantal uren bijhouden in een boekje als budgethouder.
 • U kunt de salarisadministratie zelf doen of laten doen door middel van een formulier van de SVB.
 • U moet ziekte, verlof, geschillen melden bij de SVB.
 • Bij het stopzetten van een contract moet u dit doorgeven aan de SVB door middel van een wijzigingsformulier en dit tijdig melden aan de zorgverlener.
 • U moet er zorg voor dragen dat u de kwaliteit krijgt waar u en de gemeente naar streeft.

Overzicht van aanbieders die een contract hebben met de gemeente voor ZiN:

Aanbiederwebsite
Actief Huiszorg B.V.www.actiefzorg.nl(externe link)
Alea Carewww.aleacare.nl(externe link)
Algemeen Thuiszorg Bureau ATZBwww.atzb.nl(externe link)
Allcurawww.allcura.nl(externe link)
B.T.O. Thuiszorg B.V.www.btothuiszorg.nl(externe link)
Buurtdienstenwww.buurtdiensten.nl(externe link)
Centrum Zorg en Welzijn B.V.www.centrumzorgenwelzijn.nl(externe link)
Hoek Helpt B.V.www.hoekhelpt.nl(externe link)
Impegno Huishoudelijke Ondersteuning B.V.www.impegno.nl(externe link)
Mett Zorg en advies (Metzza)www.mettza.nl(externe link)
Miep B.V.www.miep.nu(externe link)
PrivaZorg Nieuw B.V. h.o.d.n. Blinkerswww.blinkers.nl(externe link)
Royal Topzorgwww.royaltopzorg.nl(externe link)
Stichting Good4lifewww.goodforlife.nl(externe link)
Thuiszorg Inis B.V.www.thuiszorginis.nl(externe link)
T-zorgwww.tzorg.nl(externe link)
Vierstroom Hulp Thuis B.V.www.vierstroom.nl(externe link)
Zorgbureau Daadkrachtwww.zorgbureaudaadkracht.nl(externe link)

Aanvragen

Wmo melding hulpvraag of hulpmiddel

Wat gebeurt er nadat u een melding heeft gedaan?

 • Een medewerker van de Wmo belt u op voor een gesprek of om een afspraak te maken bij u thuis of op kantoor (het 'keukentafelgesprek'). Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
 • De medewerker van de Wmo stelt u vragen om erachter te komen waar u tegen aan loopt. Voorbeelden van deze vragen zijn:
  • Wat kunt u nog wel zelf regelen in het dagelijks leven?
  • Wat kunt u niet meer zelf regelen in het dagelijks leven?
  • Naar welke oplossingen heeft u zelf gezocht om het probleem op te lossen?
  • Heeft u hulp gevraagd van mensen in uw omgeving?

Komt u samen met de medewerker van de Wmo tot de conclusie dat u uw probleem niet kunt oplossen? Dan kunt u besluiten om na uw melding een aanvraag in te dienen.

Persoonlijk plan

Wanneer u een melding doet, mag u daarbij ook een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tegelijk met de melding worden gedaan of u bewaart dit totdat de medewerker van de Wmo contact met u opneemt

Lees eerst de 'Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan' (zie onder 'Te downloaden'). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

Hulp of hulpmiddel opzeggen

Wmo hulp of hulpmiddel opzeggen

Afspraak maken

Bij het Wmo-loket in de publiekshal van het stadhuis kunt u langskomen voor informatie en advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Maak hiervoor vooraf een afspraak.

Afspraak Wmo melding

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

 • Voor hulp of een hulpmiddel betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie.
 • U kunt het abonnementstarief berekenen op de website van het CAK(externe link).
 • Het abonnementstarief bedraagt maximaal € 19,00 per maand.
 • Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente het abonnementstarief voor de hulp of het hulpmiddel.

2022, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Bijzondere bijstand

Kunt u het abonnementstarief niet betalen omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u vragen om bijzondere bijstand.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken. Dit gaat automatisch en u hoeft hier niets voor te doen. Nadat u een gesprek met de medewerker heeft gehad en alle vragen zijn beantwoord kunt u een aanvraag doen. Als u een aanvraag heeft gedaan krijgt u uiterlijk binnen 2 weken het besluit.

Het is op dit moment erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 6 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

Positief besluit

In de vorm van Zorg in natura (ZiN)

 • U krijgt een beschikking in de vorm van een brief. In de brief staat alle informatie over de hulp of het hulpmiddel dat u krijgt.
 • De gemeente geeft digitaal een signaal af naar de (zorg)aanbieder dat zij mogen leveren.
 • De zorgaanbieder neemt daarna contact met u op voor een intakegesprek of het leveren van het hulpmiddel.
 • De gemeente betaalt de (zorg)aanbieder.

In de vorm van Persoonsgebonden budget (PGB)

 • U krijgt een beschikking in de vorm van een brief. In de brief staat:

Als u hulp krijgt:

 • Over welke periode, voor hoeveel uur en via welke zorgverlener of zorgaanbieder
 • U levert een zorgovereenkomst aan bij de backoffice PGB die overeenkomst met de informatie uit de beschikking.
 • Op basis van de beschikking maakt de gemeente het budget over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • U dient declaraties in bij de SVB.
 • De SVB betaalt de zorgverlener of zorgaanbieder.

Als u een hulpmiddel krijgt:

 • Aan welke voorwaarden het hulpmiddel moet voldoen.
 • U heeft vooraf al een offerte aangeleverd.
 • Op basis van de beschikking betaalt de gemeente het bedrag van het hulpmiddel aan u.
 • U koopt het hulpmiddel.

Negatief besluit

U krijgt dan een beschikking in de vorm van een brief. In deze beschikking staat de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de beschikking staat waar en hoe u bezwaar kunt indienen.