Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U kijkt altijd eerst of u het probleem zelf kunt oplossen. Lukt dat niet? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen.

Langere afhandelingstijd meldingen Wmo

Het is op dit moment erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 6 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.