Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U kijkt altijd eerst of u het probleem zelf kunt oplossen. Lukt dat niet? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen.