Het is erg druk bij de balies en aan de telefoon. Daardoor duurt het op dit moment langer voordat u een afspraak heeft. Onze excuses voor het ongemak.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U kijkt altijd eerst of u het probleem zelf kunt oplossen. Lukt dat niet? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen.