De Adviesraad sociaal domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het gaat hierbij om onderwerpen als: persoonsgebonden budget, werk en inkomen, schuldhulpverlening, jeugdhulp, maar kan ook over onderwerpen gaan die daar mee te maken hebben zoals huisvesting bij jongeren in de jeugdhulp.

De Adviesraad bestaat uit Zoetermeerse inwoners die alle cliënten van de 3 wetten vertegenwoordigen. Wilt u meedenken? De Adviesraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand op verschillende locaties in de stad.

Op de website van de Adviesraad vindt u een week van te voren de agenda en vergaderstukken. Ook kunt u op onze website lezen over welke onderwerpen we in gesprek zijn.

adviesraadzoetermeer.nl

U kunt de Adviesraad ook volgen op Facebook:

Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer