Wat is de samenstelling van bewoners in de noodopvang en wat is hun perspectief?

Het COA is verantwoordelijk voor een gelijke verdeling van mannen, vrouwen en gezinnen in alle opvanglocaties in Nederland. De meeste mensen komen uit Syrië en Afghanistan. Afgesproken is dat er in de noodopvang minimaal 50% statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) komen en de rest zijn kansrijke asielzoekers (mensen die nog op een verblijfsvergunning wachten). De meeste bewoners wonen al een tijd in Nederland. Het vooruitzicht is dat ze in Nederland blijven. De mensen met een status wachten op reguliere woonruimte, maar door krapte op de woningmarkt verblijven zij nog in de opvang.

Er komen in de noodopvang in Zoetermeer geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Hoe wonen de nieuwe bewoners in de noodopvang bij elkaar?

Het is een grote locatie met ruimte voor maximaal voor 660 personen. Met het COA is afgesproken dat zij maximaal 630 personen mogen opvangen. Er is dus voldoende ruimte voor deze mensen beschikbaar. Het COA bepaalt de indeling op de opvanglocatie. De meeste mensen zullen een slaapkamer delen met iemand anders. Gezinnen worden bij elkaar gehouden.

De bewoners van de noodopvang kunnen zelf koken op de locatie. Zij krijgen leefgeld voor spullen en boodschappen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor ontspanning en sport (sporthal en sportvelden) en gaan er mensen naar school, werk of inburgeringslessen.

Het COA is verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de locatie. Dat doen ze door te zorgen voor voorlichting, het opstellen van leefregels en het nemen van maatregelen bij vervelende gebeurtenissen. Overdag is er personeel voor allerlei vormen van begeleiding en ook is er op elk moment beveiliging.

Wat doen bewoners in de noodopvang overdag?

Net zoals alle andere inwoners van Zoetermeer gaan de mensen in de opvanglocaties naar werk (statushouders) en naar school. Daarnaast zijn er activiteiten voor ontspanning. Mensen mogen zelf bepalen of ze meedoen. Het COA geeft voorlichting over allerlei onderwerpen rondom wonen en leven in Nederland (inburgering). Onderdeel daarvan is het leren van de Nederlandse taal.

Er zijn duidelijke huisregels, maar mensen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen.

Hoe gaat het met onderwijs voor kinderen in de noodopvang?

Net zoals alle kinderen in Nederland zijn kinderen van asielzoekers leerplichtig. 

Alle leerplichtige kinderen gaan naar een school in Zoetermeer.

Wat doet het COA?

Het COA zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van het COA.

Hoe zit het met medische zorg voor de bewoners van de opvang?

Geneeskundige zorg is op de locatie geregeld door een spreekuur van een huisarts. Ook is er voor mensen met psychologische klachten hulp beschikbaar. Medewerkers van VluchtelingenWerk Zoetermeer ondersteunen op de opvanglocatie.