Wat is de samenstelling van bewoners in de noodopvang en wat is hun perspectief?

COA is verantwoordelijk voor evenwichtige samenstelling van mannen, vrouwen en gezinnen. De samenstelling is een afspiegeling van de samenstelling in alle opvanglocaties in Nederland. Daarom komen de meeste mensen uit Syrië en Afghanistan. Afgesproken is dat er minimaal 50% statushouders komen en de rest zijn kansrijke asielzoekers. De meeste bewoners wonen daarom al een tijd in Nederland. Het vooruitzicht is dat ze in Nederland blijven. De mensen met een status wachten op reguliere woonruimte, maar door krapte op de woningmarkt zitten zij onnodig lang in opvang.

Er komen geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Hoe wonen de nieuwe bewoners in de noodopvang met elkaar?

Het is een grote locatie met maximale capaciteit voor 660 personen. Met het COA is afgesproken dat zij maximaal 500 personen mogen opvangen. Er is dus voldoende ruimte voor deze mensen beschikbaar. Het COA zorgt zelf (binnen de afspraken) voor de samenstelling van de bewoners en voor de indeling op de opvanglocatie. De meeste mensen zullen een slaapkamer delen met iemand anders. Gezinnen worden bij elkaar gehouden.

De bewoners van de noodopvang kunnen zelf koken op de locatie. Zij krijgen leefgeld voor spullen en boodschappen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor recreatie (sporthal en sportvelden) en gaan er mensen naar school, werk of inburgeringslessen.

Het COA is verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de locatie. Dat doen ze door te zorgen voor voorlichting, het opstellen van leefregels en het nemen van maatregelen bij vervelende gebeurtenissen. Overdag is er personeel voor allerlei vormen van begeleiding en ook is er 24/7 beveiliging.

Wat doen bewoners in de noodopvang overdag?

Net zoals alle andere inwoners van Zoetermeer gaan de mensen in de opvanglocaties naar het werk (statushouders) en naar school. Daarnaast zijn er activiteiten voor ontspanning. Meedoen mogen mensen zelf bepalen. Het COA geeft voorlichting op allerlei onderwerpen rondom wonen en leven in Nederland (inburgering). Onderdeel daarvan is het leren van de Nederlandse taal. Voor asielzoekers is dat verplicht.

Er zijn duidelijke huisregels, maar mensen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen.

Hoe gaat het met onderwijs voor kinderen in de noodopvang?

Net zoals alle kinderen in Nederland zijn kinderen van asielzoekers leerplichtig. Alle leerplichtige kinderen gaan naar school en in overleg met de scholen in Zoetermeer worden op de opvanglocatie of op de scholen zelf activiteiten georganiseerd.

Alle leerplichtige kinderen gaan naar een school in Zoetermeer.

Wat doet het COA voor de vluchtelingen?

Het COA zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van het COA(externe link).

Hoe zit het met medische zorg voor de bewoners?

Geneeskundige zorg is op locatie zelf geregeld door een spreekuur van een huisarts. Ook is er voor mensen met psychologische klachten hulp beschikbaar. Vluchtelingenwerk zit standaard op de opvanglocatie.