Wat is het effect van de noodopvang op woningzoekenden in Zoetermeer?

De gemeente Zoetermeer moet net als andere gemeente zorgen dat statushouders passende woonruimte krijgen. Een statushouder is een vluchteling die een verblijfstatus heeft gekregen. Hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten bepaalt het rijk op basis van het aantal inwoners van de gemeente. Door de noodopvang verandert het aantal statushouders dat in Zoetermeer passende woonruimte moet krijgen niet. Gemeente Zoetermeer moet een klein deel van de mensen die zij opvangt een woning aanbieden. Een groot deel van de statushouders in de noodopvang zal ergens anders in de regio gaan wonen of verhuizen naar een andere opvanglocatie.

Krijgen de bewoners van de noodopvang straks een woning in Zoetermeer?

Net als andere gemeenten in Nederland heeft Zoetermeer een taak vanuit de Rijkoverheid om jaarlijks een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te huisvesten. Dit aantal verandert niet door deze noodopvang.

Waarom komen er geen woningen in de gevangenis?

De Rijksoverheid is eigenaar van de gevangenis. Het Rijk heeft nog geen beslissing genomen over de bestemming van de gevangenis voor de langere termijn. De noodopvang is een tijdelijke invulling van de ruimte.

Is er een langere wachtlijst voor een sociale huurwoning in Zoetermeer door de noodopvang?

Nee, de wachtlijst wordt niet langer. De gemeente Zoetermeer moet net als andere gemeenten zorgen dat statushouders passende woonruimte krijgen. Hoeveel mensen dit zijn bepaalt het rijk op basis van het aantal inwoners van een gemeente. Door de noodopvang verandert het aantal statushouders dat in Zoetermeer passende woonruimte moet krijgen niet. Sommige statushouders uit de noodopvang krijgen misschien passende woonruimte in Zoetermeer. De rest gaat naar andere gemeenten.

Wat is de taakstelling?

De term 'taakstelling' komt veel voor als het gaat om de opvang en huisvesting van statushouders (asielzoekers die als vluchteling zijn erkend en een verblijfsvergunning hebben gekregen). Maar wat wordt hiermee bedoeld? Statushouders hebben recht op woonruimte. Iedere gemeente is verplicht om huisvesting voor een aantal statushouders aan te bieden. Dit is vastgelegd in de Huisvestingswet 2014, artikel 28.

De taakstelling gaat over het aantal statushouders die een gemeente op moet nemen. Dit aantal wordt per kalenderhalfjaar landelijk vastgesteld. De hoogte van de taakstelling per gemeente is gekoppeld aan het aantal inwoners van de gemeente (Huisvestingswet 2014, artikel 29).

Iedere statushouder die wordt gekoppeld aan de gemeente telt mee voor de taakstelling. Als een gezin wordt gekoppeld met twee kleine kinderen, dan tellen zij met vier personen mee voor de taakstelling.

Wat wordt er bedoeld met huisvesting?

Als een statushouder wordt gekoppeld aan een gemeente, dan moet de gemeente ervoor zorgen dat deze persoon passende huisvesting krijgt. Dit kan een woning zijn, een appartement of een zelfstandige woonruimte in een groter complex. Wat passend is hangt af door de situatie van een statushouder. Bijvoorbeeld als iemand invalide is, moet er bij het zoeken van een woonruimte rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van de woning.

Mag een statushouder een woonruimte weigeren?

Ja dat mag, maar heeft wel gevolgen voor de statushouder. De gemeente is volgens de wet verplicht om één keer een passend woonaanbod te doen. Als dit wordt geweigerd, dan verspeelt de statushouder zijn recht op woonruimte en ook zijn plek in het asielzoekerscentrum. Dit is in Zoetermeer nog niet voorgevallen.

Hoe wordt passende woonruimte gevonden?

In Zoetermeer werkt de gemeente samen met de woningcorporaties Vidomes, Stedelink (voorheen Vestia) en De Goede Woning om passende woonruimte aan te bieden. De woningcorporaties hebben een lijst met de statushouders die gekoppeld zijn aan Zoetermeer. Als er een passende woning beschikbaar komt, dan wordt dit aan de gemeente doorgegeven. Uiteraard is niet elke beschikbare woning voor statushouders want er zijn ook andere woningzoekenden die een sociale huurwoning willen huren.