Algemene vragen noodopvang

Waarom komt er een noodopvang in Zoetermeer?

Deze noodopvang voor mensen die (bijna) statushouder zijn, is een manier om de volle normale opvanglocaties (asielzoekerscentra) leger te maken. Dan hebben ze daar plaats voor nieuwe vluchtelingen.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens hun gehele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) of op noodopvanglocaties verspreid over het hele land.

Wat is het verschil tussen een AZC en noodopvang?

Asielzoekers verblijven in een asielzoekerscentrum (AZC). Zij blijven daar tot over hun asielaanvraag is beslist. Wordt deze afgewezen, dan moeten ze terug naar hun eigen land. Als de asielaanvraag wordt toegekend dan is die persoon statushouder en krijgt hij/zij een woonruimte.

Noodopvang is tijdelijk. Mensen verblijven hier tijdelijk, totdat ze naar een asielzoekerscentrum kunnen (asielzoekers) of doorstromen naar een woning (statushouders).

Wordt de leegstaande gevangenis een asielzoekerscentrum (AZC)?

Nee, de leegstaande gevangenis wordt in principe nog steeds gebruikt als tijdelijke noodopvang van voornamelijk statushouders of mensen die zeer waarschijnlijk een verblijfsvergunning krijgen.

Welke afspraken hebben gemeente en het COA gemaakt over de vragen en punten van zorg?

De afspraken over de tijdelijke opvanglocatie zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. De belangrijkste afspraken zijn:

  • De noodopvang was in eerste instantie beperkt tot een jaar en dat jaar start bij de aankomst van de eerste bewoners. De eerste bewoners zijn in februari 2022 gearriveerd. Na het eerste jaar heeft het COA om een verlenging gevraagd. Deze verlenging is toegekend voor een periode van 2 jaar, tot februari 2025. Er is ruimte voor 630 mensen in de opvang. Daarvan is minimaal de helft statushouder (vluchteling met een verblijfsvergunning) en de andere bewoners zijn asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning. Er komen geen alleenstaande minderjarige asielzoekers.
  • Op de opvanglocatie is altijd beveiliging aanwezig. Het COA en de gemeente nemen maatregelen bij overlast.
  • De meeste bewoners gaan overdag werken en kinderen gaan naar school. Ook is er genoeg te doen op de opvanglocatie. Het COA betrekt hierbij waar mogelijk Zoetermeerse partijen zoals Vluchtelingenwerk en Stichting Piëzo.
  • De gemeente Zoetermeer kan de bestuursovereenkomst tussentijds opzeggen als de aanwezigheid van en de overlast door de bewoners van de opvanglocatie aantoonbaar leidt tot verstoring van de openbare orde.
  • Alle kosten die de gemeente maakt vanwege de noodopvang, betaalt het COA.

Wie wonen er in de noodopvang?

In een bestuursovereenkomst is afgesproken dat er 630 bewoners mogen wonen in de noodopvang. De groep bewoners gaat bestaan uit:

  • minimaal de helft statushouders
  • aangevuld met asielzoekers die een grote kans hebben op een verblijfsvergunning

Er wonen geen alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Is er geld genoeg voor deze opvang?

Alle kosten voor de noodopvang worden betaald door het COA. Dat geldt ook voor de aanpassingen om de gevangenis geschikt te maken als noodopvanglocatie. De gemeente heeft hier geen kosten aan, en de noodopvang heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting of belastingen.

Krijgen de vluchtelingen ook voordelen zoals bijv. de ZoetermeerPas/een OV-chipkaart? Wie betaalt dat?

Nee, vluchtelingen krijgen naast de noodopvang geen ZoetermeerPas of een OV-chipkaart van de gemeente.

Hoe kijken mensen er tegenaan dat ze in een gevangenis opgevangen worden?

Het COA vindt de gevangenis een goede opvanglocatie vanwege de ruimte, privacy in de kamers en voorzieningen (sport/spel). Een belangrijk verschil tussen de noodopvang en de gevangenis is dat de bewoners van de noodopvang vrij zijn en gevangenen niet.

Wat zijn de toekomstplannen met de gevangenis?

De gemeente is in gesprek met de eigenaar van de gevangenis (het Rijksvastgoedbedrijf) over de toekomst van de gevangenis nadat de noodopvang weer sluit.

Komt er een omgevingsfonds voor de omwonenden zoals een speeltuin, renovatie van iets, kunst...?

Nee, er komen geen extra voorzieningen en aanpassingen in de openbare ruimte in de omgeving van de gevangenis.

Hoe zorg je ervoor dat het niet wij-zij wordt? Dat vluchtelingen zich welkom voelen?

De gemeente doet er alles aan om de verbinding te maken tussen vluchtelingen en de inwoners. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten waar iedereen welkom is om met elkaar kennis te maken.

Hoe ontvangen de nieuwe bewoners van de nieuwbouw wijk informatie over de noodopvang?

De projectontwikkelaar Ten Brinke houdt hen van de ontwikkelingen op de hoogte zodra ook de gemeente nieuwe brieven stuurt aan de omgeving.

Kan ik als bewoner bezwaar maken tegen de noodopvang?

U kunt op dit moment geen bezwaar meer indienen tegen de aanwezigheid van de noodopvang.

Wel kunt u uw zorgen en vragen delen met de gemeente. U kunt een mail sturen aan de gemeente naar noodopvang@zoetermeer.nl.