De gemaakte afspraken tussen gemeente en COA

De afspraken over de tijdelijke opvanglocatie zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. De belangrijkste afspraken zijn:

  • De noodopvang is beperkt tot een jaar en dat jaar start bij de aankomst van de eerste bewoners. COA verwacht dat ze in de tweede helft van januari 2022 starten met de opvang.
  • Er komen 500 mensen wonen in de opvang. Daarvan is minimaal de helft statushouder en de andere bewoners zijn asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning. Er komen geen alleenstaande minderjarige asielzoekers.
  • Op de opvanglocatie is altijd beveiliging aanwezig. Het COA en de gemeente nemen maatregelen bij overlast.
  • De meeste bewoners gaan overdag werken en kinderen gaan naar school. Ook is er genoeg te doen op de opvanglocatie. Het COA betrekt hierbij waar mogelijk Zoetermeerse partijen zoals Vluchtelingenwerk en Stichting Piëzo.
  • De gemeente Zoetermeer kan de bestuursovereenkomst tussentijds opzeggen als de aanwezigheid van en de overlast door de bewoners van de opvanglocatie aantoonbaar leidt tot verstoring van de openbare orde.
  • Alle kosten die de gemeente maakt die komen door de noodopvang, betaalt het COA.

Een uitgebreide toelichting leest u bij de andere onderwerpen op deze webpagina's. Daar staan ook antwoorden op veelgestelde vragen over bijvoorbeeld begeleiding, veiligheid of vrijwilligerswerk.