Afspraken met COA

De gemaakte afspraken tussen gemeente en COA

De afspraken over de tijdelijke opvanglocatie zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. De belangrijkste afspraken zijn:

  • De noodopvang was in eerste instantie beperkt tot een jaar en dat jaar start bij de aankomst van de eerste bewoners. De eerste bewoners zijn in februari 2022 gearriveerd. Na het eerste jaar heeft het COA om een verlenging gevraagd. Deze verlenging is toegekend voor een periode van 2 jaar, tot februari 2025. Er is ruimte voor 630 mensen in de opvang. Daarvan is minimaal de helft statushouder (vluchteling met een verblijfsvergunning) en de andere bewoners zijn asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning. Er komen geen alleenstaande minderjarige asielzoekers.
  • Op de opvanglocatie is altijd beveiliging aanwezig. Het COA en de gemeente nemen maatregelen bij overlast.
  • Op de opvanglocatie is altijd beveiliging aanwezig. Het COA en de gemeente nemen maatregelen bij overlast.
  • De meeste bewoners gaan overdag werken en kinderen gaan naar school. Ook is er genoeg te doen op de opvanglocatie. Het COA betrekt hierbij waar mogelijk Zoetermeerse partijen zoals Vluchtelingenwerk en Stichting Piëzo.
  • De gemeente Zoetermeer kan de bestuursovereenkomst tussentijds opzeggen als de aanwezigheid van en de overlast door de bewoners van de opvanglocatie aantoonbaar leidt tot verstoring van de openbare orde.
  • Alle kosten die de gemeente maakt vanwege de noodopvang, betaalt het COA.

Een uitgebreide toelichting leest u bij de andere onderwerpen op deze webpagina's. Daar staan ook antwoorden op veelgestelde vragen over bijvoorbeeld begeleiding, veiligheid of vrijwilligerswerk.