Is er een algemeen telefoonnummer voor omwonenden beschikbaar voor vragen of klachten?

Het COA heeft een informatielijn: 088-7157000. Het COA heeft ook een eigen webpagina(externe link) met informatie over de locatie en contactgegevens van de noodopvang in Zoetermeer.

Hoe zit het met toezicht in de wijk, rond de noodopvang en bij het tunneltje?

De gemeente zorgt voor handhaving van de openbare orde en veiligheid in de omgeving via de BOA's. Tijdens een wekelijks veiligheidsoverleg bespreken gemeente, COA, politie en handhaving de situatie rond de noodopvang. Als het nodig is, neemt ieder van deze partijen maatregelen. In de opvang is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Hier zorgt het COA voor. Het COA en de gemeente doen er alles aan om voor een leefbare en veilige situatie te zorgen, binnen en buiten de opvanglocatie.

Er is apart gekeken naar de situatie rondom de tunnels in de omgeving van de gevangenis. Op sommige plekken gaat de gemeente zorgen voor verbetering van de verlichting. Er komt geen cameratoezicht. In de eerste 2 weken na de start van de noodopvang heeft extra mobiele surveillance plaatsgevonden rondom de locatie, inclusief de tunnels. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Mocht dit in de toekomst toch nodig of gewenst zijn, dan bekijkt de gemeente de situatie opnieuw. Dit geldt ook voor toezicht in de wijk.

Bij het plegen van strafbare feiten door mensen in de opvanglocatie gelden natuurlijk dezelfde regels als bij inwoners die strafbare feiten plegen. Voor een bewoner van de noodopvang kan veroorzaken van veel overlast wel betekenen dat de bewoner naar een andere opvang moet.