Hoe gaat de opvang passen binnen het huidige bestemmingsplan?

Om een noodopvang toe te staan in de leegstaande gevangenis is een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan nodig. Door het aanvragen van een vergunning hiervoor, wordt de gemeente gevraagd hieraan mee te werken.

Hoe kijken mensen er tegenaan dat ze in de gevangenis opgevangen worden?

Het COA vindt de gevangenis een goede opvanglocatie vanwege de ruimte, privacy in de kamers en voorzieningen (sport/spel). Een belangrijk verschil tussen de noodopvang en de gevangenis is dat de bewoners van de noodopvang vrij zijn en gevangenen niet.

Wat waren de oorspronkelijke plannen met de gevangenis?

De gemeente is in gesprek met de eigenaar van de gevangenis (het Rijksvastgoedbedrijf) over de toekomst van de gevangenis nadat de noodopvang weer sluit.

Wordt de gevangenis verbouwd?

De gevangenis wordt geschikt gemaakt om er mensen in op te vangen. Hiervoor worden kleine verbouwingen gedaan, zoals het plaatsen van schotten om de toiletten in de kamers. Ook wordt er meubilair van het COA geplaatst (bedden, kasten) en wordt de locatie aangekleed, zoals het ophangen van gordijnen.

Welke coronamaatregelen gelden er op de (nieuwe/tijdelijke) opvanglocaties?

Alle opvanglocaties volgen de op dit moment geldende RIVM-richtlijnen in Nederland. Daarbinnen geldt dat personen die uit een zeer hoog risicogebied aankomen in Nederland tien dagen verplicht in quarantaine moeten. Ook worden alle asielzoekers die in Nederland aankomen eerst getest op COVID-19 voordat het asielproces van start gaat. Asielzoekers die symptomen van COVID-19 vertonen worden getest en in afwachting van de test in quarantaine geplaatst. Blijken zij besmet te zijn, dan worden zij op locatie in isolatie geplaatst of in speciaal daarvoor beschikbare quarantaine- en isolatie uitwijklocaties.