Hoe kan ik me aanmelden om te helpen in de noodopvang?

Het netwerk Zoetermeervoorelkaar gaat de organisatie van de werving van vrijwilligers in Zoetermeer doen. Via www.zoetermeervoorelkaar.nl | Vluchtelingenondersteuning(externe link) vindt u een speciaal ingerichte pagina voor de noodopvang. In de opvanglocatie komt een aanplakbord waar bewoners hun hulpvraag op kwijt kunnen. De locatiemanager geeft deze vragen door aan Zoetermeervoorelkaar. Andersom geeft Zoetermeervoorelkaar aan de locatiemanager van het COA het aanbod van vrijwilligers die willen helpen door.

Aan welk type hulp / vrijwilligerswerk is behoefte?

Waar de bewoners van de noodopvang in Zoetermeer precies behoefte aan hebben weten we nog niet. Dit komt doordat we ze nog niet kennen en doordat de groep bewoners steeds verandert. Sommige bewoners verhuizen misschien al na een paar weken naar een eigen woning, waardoor er weer ruimte vrijkomt voor nieuwe mensen.

Uitgangspunt is het bij elkaar brengen van wat de bewoners zouden willen aanbieden én wat Zoetermeerders willen aanbieden aan hulp. Dat kan in de vorm van structurele hulp gedurende het hele jaar als COA-vrijwilliger. Maar ook een keer eenmalig iets organiseren.

Het COA heeft veel ervaring met vrijwilligerswerk op andere locaties. Er zijn 2 soorten vrijwilligerswerk die veel voorkomen:

 • Structurele hulp door COA-vrijwilligers
  Meestal is er behoefte aan hulp bij computer- en taalles en bij vrijetijdsbesteding. Dit zijn vaak blijvende activiteiten (meerdere en op vaste momenten) waardoor met deze vrijwilligers ook een vrijwilligerscontract wordt gesloten door het COA. Zij worden COA-vrijwilliger, krijgen in een aantal gevallen een reiskostenvergoeding, moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien en zich houden aan de gedragscode van het COA.
 • Incidenteel vrijwilligerswerk
  Ook is er vaak ruimte voor ondersteuning bij activiteiten die eenmalig of enkele keren plaatsvinden, zoals een activiteit voor kinderen, een sportdag of een gezellige bijeenkomst voor alle bewoners. Hiervoor is het niet nodig COA-vrijwilliger te worden.

Welke hulp / vrijwilligerswerk is juist niet nodig?

Niet alle hulp is altijd nodig en wenselijk. Een deel van de bewoners van de opvanglocatie in Zoetermeer heeft al een verblijfsvergunning (statushouders) en/of wonen al een tijd in Nederland. Zij hebben zelf al kleding, verzorgingsproducten, telefoons, computers en andere spullen om in hun levensonderhoud te voorzien. Van het COA krijgen de bewoners leef- en zakgeld om boodschappen te kunnen doen. Zij koken zelf hun eten.

Daarnaast is er niet veel ruimte in de kamers en op de locatie om veel spullen op te slaan. Teveel spullen kunnen zorgen voor onveilige situaties op locatie, omdat ze bijvoorbeeld in de weg staan bij noodsituaties.

Over het algemeen geldt dat de volgende hulp en spullen niet nodig zijn:

 1. Eten en drinken
  Bewoners kopen dit zelf
 2. Huisraad en speelgoed
  Het COA richt de locatie in met alles wat nodig is om er prettig te wonen en te leven; veel bewoners hebben zelf ook al eigen huisraad en speelgoed.
 3. Kleding
  Bewoners hebben over het algemeen voldoende kleding

Tot slot geeft het COA aan het belangrijk te vinden dat alle bewoners gelijk worden behandeld. Dit betekent dat het COA alleen spullen in ontvangst kan nemen voor álle bewoners en niet alleen voor een paar bewoners of alleen bewoners met een bepaalde afkomst. Denk bijvoorbeeld aan een pingpong-tafel voor in de recreatiezaal waar iedereen gebruik van kan maken. Maar aan één winterjas of één kinderfietsje heeft het COA niet zoveel; zij zouden dan moeten kiezen wie van de 500 mensen deze krijgt en die keuze kunnen zij niet maken.

Mocht u toch eten/kleding/spullen willen geven; doe dit dan graag bij de lokale voedselbank, kledingbank of kringloopwinkel. Als het COA toch iets van deze spullen nodig heeft, dan kloppen zij daar aan.

Zie voor meer informatie ook www.coa.nl | Vrijwilligerswerk en donaties(externe link).

Hoe kan ik bijdragen aan een goede relatie tussen de wijk en de bewoners van de noodopvang?

Sinds januari is er een reguliere overlegcommissie opgestart met medewerkers van het COA, medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers uit de wijk. Deze commissie wil bijdragen aan een goede relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie en de omwonenden.

De leden zijn:

 • enkele vertegenwoordigers van de gemeente (bijvoorbeeld wijkmanager/wijkregisseur)
 • enkele vertegenwoordigers van de politie
 • enkele omwonenden
 • en de locatiemanager van het COA

De overlegcommissie komt in het begin 1x per 3 weken bij elkaar. De eerste keer is zeker vóór de ingebruikname van de opvanglocatie. De overlegcommissie maakt met elkaar afspraken over aanpassen van frequentie.

Het COA faciliteert en notuleert de bijeenkomsten van de overlegcommissie.