Hoe kan ik me aanmelden om te helpen in de noodopvang?

U kunt zich aanmelden om te helpen in de noodopvang via www.zoetermeervoorelkaar.nl | Vluchtelingenondersteuning.

Aan welk type hulp / vrijwilligerswerk is behoefte?

Er zijn 2 soorten vrijwilligerswerk waar u mee kunt helpen:

 • Wekelijks/maandelijks terugkerend
  Meestal is er behoefte aan hulp bij computer- en taalles en bij vrijetijdsbesteding. Dit zijn vaak blijvende activiteiten (meerdere en op vaste momenten). Vrijwilligers die geregeld komen helpen, krijgen een vrijwilligerscontract van het COA. Zij worden dan 'COA-vrijwilliger'. Dat betekent dat je een reiskostenvergoeding krijgt, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet laten zien en je moet houden aan de gedragscode van het COA.
 • Eenmalig of enkele keren
  Ook is er vaak ruimte voor ondersteuning bij activiteiten die eenmalig of enkele keren plaatsvinden, zoals een activiteit voor kinderen, een sportdag of een gezellige bijeenkomst voor alle bewoners. Hiervoor is het niet nodig officieel 'COA-vrijwilliger' te worden.

Wat kunt u wel en wat kunt u beter niet schenken?

Een deel van de bewoners van de opvanglocatie in Zoetermeer heeft al een verblijfsvergunning (statushouders) en/of wonen al een tijd in Nederland. Zij hebben zelf al kleding, verzorgingsproducten, telefoons, computers en andere spullen om in hun levensonderhoud te voorzien. Van het COA krijgen de bewoners leef- en zakgeld om boodschappen te kunnen doen. Zij koken zelf hun eten.

Daarnaast is er niet veel ruimte in de kamers en op de locatie om veel spullen op te slaan. Teveel spullen kunnen zorgen voor onveilige situaties, omdat ze bijvoorbeeld in de weg staan bij noodsituaties.

Over het algemeen geldt dat de volgende spullen niet nodig zijn:

 1. Eten en drinken
  Bewoners kopen dit zelf
 2. Huisraad en speelgoed
  Het COA richt de locatie in met alles wat nodig is om er prettig te wonen en te leven; veel bewoners hebben zelf ook al eigen huisraad en speelgoed.
 3. Kleding
  Bewoners hebben over het algemeen voldoende kleding

Tot slot geeft het COA aan het belangrijk te vinden dat alle bewoners gelijk worden behandeld. Dit betekent dat het COA alleen spullen in ontvangst neemt voor álle bewoners en niet alleen voor een paar bewoners of alleen bewoners met een bepaalde afkomst. Denk bijvoorbeeld aan een pingpong-tafel voor in de recreatiezaal waar iedereen gebruik van kan maken. Maar aan één winterjas of één kinderfietsje heeft het COA niet zoveel; zij zouden dan moeten kiezen wie van de 630 mensen deze krijgt en die keuze kunnen zij niet maken.

Mocht u toch eten/kleding/spullen willen geven; doe dit dan graag bij de lokale voedselbank, kledingbank of kringloopwinkel. Als het COA toch iets van deze spullen nodig heeft, dan kloppen zij daar aan.

Zie voor meer informatie ook www.coa.nl | Vrijwilligerswerk en donaties.

Hoe kan ik bijdragen aan een goede relatie tussen de wijk en de bewoners van de noodopvang?

Sinds de start van de plannen voor een opvang is er een overleg opgestart tussen medewerkers van het COA, medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers uit de wijk. Deze groep, ook wel 'commissie' wil bijdragen aan een goede relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie en de omwonenden.

De leden zijn:

 • enkele vertegenwoordigers van de gemeente (bijvoorbeeld wijkmanager/wijkregisseur)
 • enkele vertegenwoordigers van de politie
 • enkele omwonenden
 • en de locatiemanager van het COA

De commissie kwam in het begin 1x per 3 weken bij elkaar. De eerste keer was vóórdat de opvanglocatie in gebruik werd genomen. De commissie maakt met elkaar afspraken over hoe vaak ze bij elkaar komen.