Op 23 september 2021 ontving de gemeente een verzoek van het COA om de leegstaande gevangenis, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), in te zetten voor de noodopvang van statushouders en asielzoekers. Voordat het Zoetermeerse college van burgemeester en wethouders de gesprekken over de opvanglocatie met het COA is aangegaan, zijn de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad geïnventariseerd. Ook zijn inwoners en ondernemers gevraagd hun vragen en zorgen aan het college mee te geven tijdens een bijeenkomst op 7 oktober 2021. Deze uitgangspunten zijn meegenomen in de gesprekken met het COA.

Hoe was de bijeenkomst over de noodopvang op 7 oktober 2021?

Ruim 160 (toekomstige) inwoners en ondernemers uit de omgeving van de leegstaande gevangenis in Zoetermeer kwamen op donderdag 7 oktober 2021 naar Dekker voor de bijeenkomst over de noodopvang. Het doel van de bijeenkomst was om een luisterend oor te bieden en zoveel mogelijk reacties, vragen en eventuele zorgen op te halen. De sfeer was gemoedelijk en de zaal was ingericht met zitjes zodat iedereen goed kon meepraten. De burgemeester, wethouders en raadsleden schoven aan om te horen wat er leeft bij de omwonenden. Medewerkers van het COA liepen van tafel naar tafel om vragen te beantwoorden. Op tafel lagen stiften en een vragenlijst met vragen waar nu al wel antwoord op is. Reacties, vragen en opmerkingen konden deelnemers op het papieren tafelkleed schrijven. Daar werd goed gebruik van gemaakt.

Wat vinden de buurtbewoners/ondernemers?

De aanwezige inwoners en ondernemers reageerden best positief, zolang er maar duidelijkheid is vanuit de gemeente en er antwoord komt op de vragen en zorgen die er leven. Omwonenden zijn ook bereid om mee te denken over initiatieven die ze zelf kunnen nemen om te helpen. Aan de tafels werden veel vergelijkbare vragen gesteld over de veiligheid in de omgeving (het tunneltje kwam veel voorbij) en de dagbesteding van de mensen. Wat doen bewoners overdag? En hoe voorkomen we dat jongeren zich rond plekken verzamelen waar het niet wenselijk is? De buurtbewoners vinden over het algemeen 750 mensen veel te veel. En de samenstelling van de groep maakt uit, liever gemengd en niet alleen maar alleenstaande mannen. Er was weinig vertrouwen in dat een jaar echt een jaar gaat zijn.

Verslag bijeenkomst 7 oktober 2021

Onderaan bij de documenten vindt u het verslag van de bijeenkomst met de reacties en vragen die stonden op de tafelkleden. De gemeente neemt alle reacties mee in de vervolggesprekken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Bijeenkomst en kijkmoment

Op 22 december 2021 namen zo'n 50 personen deel aan de online bijeenkomst over de noodopvang in de leegstaande gevangenis in Zoetermeer. Naast geïnteresseerde inwoners en ondernemers was er een aantal raadsleden en mensen van de pers aanwezig om mee te luisteren. De bedoeling van de bijeenkomst was om de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de noodopvang toe te lichten en te bespreken. Het verslag van deze bijeenkomst is via e-mail gedeeld met de deelnemers van deze bijeenkomst.

Bestuursovereenkomst

De gemeente Zoetermeer stemde in met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders en asielzoekers te maken in de leegstaande gevangenis aan de Rokkeveenseweg 50. De afspraken over deze tijdelijke noodopvang zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Verlenging tijdelijke opvang

De tijdelijke opvang was in eerste instantie voor 1 jaar. Voor het einde van het eerste jaar heeft het COA de gemeente Zoetermeer gevraagd om verlenging van de locatie. Dit is door de gemeente goedgekeurd voor een periode van 2 jaar, tot februari 2025. Ook het aantal opvangplekken is verhoogd, van 500 naar 630 plekken.