De binnenstad is ingedeeld in 9 deelgebieden:

In 2022 starten we met 2 deelgebieden:

Later in 2022 of begin 2023 starten we met:

Deelgebied 3 - Luxemburglaan e.o.
Deelgebied 5a - Zuidflank Nederlandlaan
Deelgebied 1 - Denemarkenlaan e.o.