Deelgebied 2b, Ondineschouw e.o.

Ten oosten van het Woonhart aan de Ondineschouw / Aïdaschouw ligt een gebied voor ontwikkeling. Dit is een deels niet bebouwd terrein en deels (eventuele) nieuw te ontwikkelen gebouw van het racketcentrum.

Beide locaties liggen goed en zichtbaar aan de Europaweg. Bij de nieuwe ontwikkeling zal aan de zuidkant een gevel/bouwblok ontstaan dat in maat en schaal aansluit op de samengestelde gesloten stedelijke bouwblokken aan de Europaweg. Met name de hoek bij het fietspad (verlengde Athenestraat) is een belangrijk onderdeel in hoe de sfeer en de omgeving aan de Europaweg eruit gaan zien. Zo is de Australiëweg/Europaweg vanaf het oosten een groene invalsweg met de sfeer van een 'parklane'. Het heeft geen directe verbinding met aanliggende bebouwing omdat ze grotendeels onzichtbaar zijn door de groene strook rondom de weg. Er zijn ook geen gelijkvloerse oversteekplaatsen. Op het genoemde belangrijke onderdeel ontstaat een stadsstraat/stadsboulevard met direct daaraan gelegen bebouwing. Om op dit punt de nadruk te leggen is het goed als hier (binnen het bouwblok) een accent komt.

Aan de noordkant zal het bouwblok in maat, schaal en uitstraling een overgang vormen naar de woonwijk De Leyens. De doorgaande fietsroutes van en naar De Leyens vanuit het Stadshart zoals langs het (verlengde) Athenepad en naast de N206 worden binnen de nieuwe bebouwing goed begeleid. Het gewenste programma zal bestaan uit een combinatie van school, sport, kinder- en buitenschoolse opvang met woningen gestapeld in een hybride, alzijdig gesloten stedelijk bouwblok met hoogte accenten. In de stedelijke plint is ruimte voor kleine eetgelegenheden en winkels en andere maatschappelijke voorzieningen. Het opnieuw ontwikkelen van het nabijgelegen racketcentrum kan een logische uitbreiding zijn van dit te ontwikkelen gebied.

Bouwstenen

Als basis voor alle nieuwbouw, veranderingen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn 8 ruimtelijke-programmatische bouwstenen beschreven. Deze bouwstenen hebben als doel een ruimtelijk en programmatisch kader te geven. Door het gebruik van deze bouwstenen wordt de kwaliteit bewaakt en raken de nieuwe ontwikkelingen vastgemaakt in hun omgeving. De bouwstenen zijn altijd te gebruiken maar per deelgebied of project kunnen punten van aandacht anders liggen.

  1. Samengestelde alzijdig gesloten stedelijk bouwblokken tussen Europaweg en woonwijk De Leyens.
  2. Kenmerkende gevels verbonden aan de omringende openbare ruimte: Europaweg, Ondineschouw, Salomeschouw en Aziëweg.
  3. Het stedelijke blok heeft een stedelijke plint.
  4. Categorie (schaal en maat): 2 (12-18 meter) en 3 (18-40 meter). Hoek fietspad (verlengde Athenestraat) en Aziëweg-Europaweg categorie 4 (40 meter+).
  5. Aan de noordkant inrichting met hoge verblijfswaarde met aansluiting op de wijk De Leyens. Parkeren gebouwen en uit het zicht (onder de grond of in gebouw) oplossen.
  6. Uitvoering van doorgaande bomenlaan aan de Europaweg. Gezamenlijk groen/hoven binnen in het stedelijke blok. Aandacht voor groene inrichting van waterloop met fietspad (verlengde Athenestraat).
  7. Het dak wordt ingericht voor energievoorzieningen, groen, waterbuffering en openbare/gezamenlijke ruimte.
  8. Klimaatadaptie samenvoegen in ontwikkelingen, energietransitie (op gebouwniveau) verbeteren en beschikbaar maken.

Kijk voor meer informatie over de deelgebieden in de Visie Binnenstad 2040.