Voor activiteiten, projecten, organisaties en instellingen die goed zijn voor de stad en/of haar inwoners kunt u subsidie aanvragen die bijdraagt aan het cultureel vermogen. De voorwaarden voor het aanvragen of krijgen van een subsidie zijn per regeling niet altijd hetzelfde.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen en waarvoor niet?

Wel subsidie aanvragen voor:

 • Activiteiten die helpen om de doelen te bereiken uit de Programmabegroting.
 • Lees wat wij willen bereiken in de Zoetermeerse Cultuurvisie 2030 (zie 'Te downloaden').
 • Een Cultuurcoach, die gaat werken bij uw culturele instelling.

Géén subsidie aanvragen voor:

 • Activiteiten waarbij u zelf kunt zorgen voor genoeg geld (bijvoorbeeld door een bijdrage aan de deelnemers te vragen).
 • Activiteiten buiten Zoetermeer of die niet bedoeld zijn voor inwoners van Zoetermeer.
 • Activiteiten die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde en veiligheid.
 • Activiteiten met een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap.
 • Activiteiten die niet voldoen aan de regels om voor een subsidie in aanmerking te komen.
 • Activiteiten waarbij er geen redelijk verband bestaat tussen de hoogte van de gevraagde bedrag aan subsidie en de geplande activiteiten.

Mogelijkheden voor subsidie

Voor culturele activiteiten kent de gemeente 3 subsidiemogelijkheden, namelijk:

 1. Subsidieregeling culturele basisinstellingen.
 2. Subsidieregeling culturele jaarprogramma’s.
 3. Subsidieregeling culturele projecten.

1. Subsidieregeling culturele basisinstellingen

Deze subsidieregeling is bedoeld voor de culturele basisinstellingen van Zoetermeer. Op dit moment zijn dat:

 • Stadstheater Zoetermeer
 • Bibliotheek
 • CKC & partners
 • Stichting Franx
 • Cultuurpodium Boerderij

Alléén deze instellingen kunnen een subsidie volgens de subsidieregeling culturele basisinstellingen aanvragen.

2. Subsidieregeling culturele jaarprogramma’s

Organiseert uw instelling culturele activiteiten gedurende het gehele jaar (tenminste 3 activiteiten)? Dan kunt u subsidie aanvragen volgens de subsidieregeling culturele jaarprogramma’s.

3. Subsidieregeling culturele projecten

Organiseert uw instelling 1 of 2 culturele projecten of activiteiten per jaar? Dan kunt tot een maximum van € 5.000 per project subsidie aanvragen. Deze subsidie kunt u het hele jaar aanvragen.

Cultuurfonds

Met ingang van 1 januari 2022 behandelt het Cultuurfonds Zoetermeer geen subsidies meer. De eerdere subsidieregeling van het Cultuurfonds wordt dan vervangen door de Subsidieregeling culturele projecten.

Aanvragen subsidie voor culturele basisinstellingen

Culturele instellingen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling Culturele basisinstellingen worden door de Raad voorgedragen. De betreffende instellingen worden over de mogelijkheden tot het indienen van een aanvraag geïnformeerd.

Als aangewezen culturele basisinstelling kunt u via onderstaande knop uw subsidie tussentijds verantwoorden. 

Aanvragen subsidie voor culturele basisinstellingen

Meesturen met uw aanvraag:

Subsidie voor culturele basisinstellingen (tussentijds) verantwoorden

Aanvragen jaarlijkse subsidie culturele jaarprogramma's

U kunt van juni tot en met augustus van dit jaar subsidie aanvragen voor alle activiteiten die u volgend jaar wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk 30 november van dit jaar. U krijgt in december een brief waarin staat of u de subsidie wel of niet ontvangt.

De gemeente behandelt uw aanvraag alleen als deze op tijd en compleet met alle bijlagen is gestuurd.

Aanvragen subsidie culturele jaarprogramma's

Meesturen met uw aanvraag:

Aanvragen subsidie voor culturele projecten

U kunt het hele jaar subsidie aanvragen. Wij beoordelen de aanvragen 4x per jaar. De laatste data voor het aanvragen van subsidie zijn: 1 januari, 1 maart, 1 juni en 1 september. Vanaf elke datum duurt de behandeling van uw aanvraag 8 weken. De activiteit waarvoor u subsidie vraagt moet starten en/of plaatsvinden binnen 6 maanden nadat wij de subsidie hebben gegeven.

Aanvragen subsidie culturele projecten

Meesturen met uw aanvraag:

Kosten van het gebouw

De kosten van het gebouw waar de activiteit gehouden wordt moet u apart in de aanvraag zetten. De gemeente wil haar gebouwen zo goed mogelijk gebruiken. Als u subsidie vraagt moet u daarom bij voorkeur gebruik maken van een ruimte in een gebouw van de gemeente. Het huren van een gebouw moet u zelf regelen. Meer informatie kunt u vinden in het product Gebruik van ruimtes of sportvelden.

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.