Voor activiteiten die goed zijn voor de stad en/of haar inwoners kunt u subsidie aanvragen. De voorwaarden voor het aanvragen of krijgen van een subsidie zijn niet altijd hetzelfde.

Wat u moet weten

Voor culturele activiteiten kent de gemeente 3 subsidiemogelijkheden, namelijk:

 1. Subsidieregeling culturele basisinstellingen.
 2. Subsidieregeling culturele jaarprogramma’s.
 3. Subsidieregeling culturele projecten.

Subsidieregeling culturele basisinstellingen

Deze subsidieregeling is bedoeld voor de culturele basisinstellingen van Zoetermeer. Op dit moment zijn dat:

 • Stadstheater Zoetermeer
 • Bibliotheek
 • CKC & partners
 • Stichting Franx
 • Cultuurpodium Boerderij

Alléén deze instellingen kunnen een subsidie volgens de subsidieregeling culturele basisinstellingen aanvragen.

Subsidieregeling culturele jaarprogramma’s

Organiseert uw instelling culturele activiteiten gedurende het gehele jaar (tenminste 3 activiteiten)? Dan kunt u subsidie aanvragen volgens de subsidieregeling culturele jaarprogramma’s.

Subsidieregeling culturele projecten

Organiseert uw instelling 1 of 2 culturele projecten per jaar? Dan kunt tot een maximum van € 5.000,- per project subsidie aanvragen. Deze subsidie kunt u het hele jaar aanvragen. Er wordt 4x per jaar beoordeeld, vanaf 1 januari, 1 maart, 1 juni en 1 september.

Cultuurfonds

Met ingang van 1 januari 2022 behandelt het Cultuurfonds Zoetermeer geen subsidies meer. De eerdere subsidieregeling van het Cultuurfonds wordt dan vervangen door de Subsidieregeling culturele projecten. Heeft u in de overgangsperiode tot 1 januari 2022 een subsidieaanvraag ingediend bij het Cultuurfonds? Dan stuurt de cultuurmakelaar uw aanvraag door naar de gemeente en behandelen wij uw aanvraag.

Wel subsidie aanvragen voor:

 • Activiteiten die helpen om de doelen te bereiken uit de Programmabegroting 2019-2022 (zie 'Te downloaden').
 • Lees wat wij willen bereiken in de Zoetermeerse Cultuurvisie 2030 (zie 'Te downloaden').

Géén subsidie aanvragen voor:

 • Activiteiten waarbij u zelf kunt zorgen voor genoeg geld (bijvoorbeeld door een bijdrage aan de deelnemers te vragen).
 • Activiteiten buiten Zoetermeer of die niet bedoeld zijn voor inwoners van Zoetermeer.
 • Activiteiten die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde en veiligheid.
 • Activiteiten met een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap.
 • Activiteiten die niet voldoen aan de regels om voor een subsidie in aanmerking te komen.
 • Activiteiten waarbij er geen redelijk verband bestaat tussen de hoogte van de gevraagde bedrag aan subsidie en de geplande activiteiten.

Kijk eerst of u ergens anders subsidie kunt krijgen

Er zijn diverse fondsen en stichtingen waar u subsidie kunt vragen, bijvoorbeeld:

Wat u moet doen

Aanvragen jaarlijkse subsidie

U kunt van juni tot en met augustus van dit jaar subsidie aanvragen voor alle activiteiten die u volgend jaar wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk 30 november van dit jaar. U krijgt in december een brief waarin staat of u de subsidie wel of niet ontvangt.

De gemeente behandelt uw aanvraag alleen als deze op tijd en compleet met alle bijlagen is gestuurd.

Aanvragen subsidie voor één keer

U kunt deze subsidie aanvragen voor een onverwachte activiteit. U moet de subsidie 13 weken vóór de startdatum van de activiteit aanvragen.

Kosten van het gebouw

De kosten van het gebouw waar de activiteit gehouden wordt moet u apart in de aanvraag zetten. De gemeente wil haar gebouwen zo goed mogelijk gebruiken. Als u subsidie vraagt moet u daarom bij voorkeur gebruik maken van een ruimte in een gebouw van de gemeente. Het huren van een gebouw moet u zelf regelen. Meer informatie kunt u vinden in het product Gebruik van ruimtes of sportvelden.

Aanvragen / Regelen

Subsidie cultuur

Contact

Helpdesk subsidies

De Helpdesk subsidies is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079.  U kunt ook een e-mail sturen naar subsidie.inwoners@zoetermeer.nl.