Subsidieregister

Openbaar subsidieregister 2023

De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is welke subsidies worden verstrekt en voor welke activiteiten. Het subsidieregister bevat de subsidies groter dan € 2.500 die betrekking hebben op het jaar 2023.

De subsidiebedragen die in dit register zijn opgenomen, zijn de (voorlopig) verleende subsidies. Nadat de organisaties de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, hebben uitgevoerd, moeten zij hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. Op basis van deze verantwoording worden de verleende subsidies vastgesteld op de definitieve subsidiebedragen. Deze bedragen kunnen afwijken van de verleende subsidie. Omdat op het moment van publiceren nog niet alle subsidies zijn vastgesteld wordt in het register uitsluitend de voorlopig toegekende subsidie en dus niet het definitieve subsidiebedrag vermeld.

Inhoud subsidieregister

Het subsidieregister bevat de volgende gegevens:

  • Het programma uit de gemeentebegroting waarop de subsidie betrekking heeft.
  • De naam van de subsidieontvanger.
  • De gesubsidieerde activiteit.
  • Het verleende subsidiebedrag.