Karakter Perspectiefnota 2022: beleidsarm, in financieel onzekere tijd met inzet op herstel

Deze laatste perspectiefnota van dit college is er een in een onzekere tijd. Deze onzekerheid kenmerkt zich door een aantal punten: zo kunnen de gevolgen van corona nog niet worden benoemd. Ook zijn de voorbereidingen voor het vormen van een nieuw kabinet - na de tweede kamerverkiezingen in maart 2021 - nog in volle gang. Er is nog geen goed beeld op de (financiële) uitkomst van ontwikkelingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. En niet in de laatste plaats de financiële ondersteuning, die nodig is vanuit het rijk om onze taken met betrekking tot de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) goed uit te voeren.

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.