Programmabegroting 2022-2025

Deze laatste begroting in de bestuursperiode 2018-2022 is er een in onzekere tijd vanwege veel veranderingen, die van invloed zijn op de financiën van de gemeente. Denk aan de gevolgen van corona, de komst van een nieuw kabinet en de veranderingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeente. Er is inmiddels meer zicht op de financiële compensatie van het rijk voor de kosten van corona. Ook zijn er afspraken voor 2022 over een hogere compensatie van de gestegen kosten van de jeugdzorg. Daarnaast spelen er nog meer ontwikkelingen rond de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. De financiële situatie van de gemeente is voor 2022 door deze ontwikkelingen verbeterd. Voor de jaren daarna is dat nog niet het geval en overheerst onzekerheid. Gelet op deze onzekerheden is in deze programmabegroting zeer terughoudend omgegaan met voorstellen die het begrotingsbeeld structureel nadelig beïnvloeden.

Dit jaar is de programmabegroting voor het eerst ook via een digitaal portaal beschikbaar.

zoetermeer.begrotingsapp.nl(externe link)

Te downloaden:

Programmabegroting 2021-2024

Er is sprake van een beleidsarme Programmabegroting 2021-2024. De begroting is ondanks het pakket bezuinigingsmaatregelen van vorig jaar nog niet in evenwicht. Dat leidde tot een dilemma: aanvullend bezuinigen of lastenverzwaring? Of wachten we de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten af? Er wordt afgezien van nieuwe bezuinigingsmaatregelen en er wordt terughoudend omgegaan met nieuw beleid dat structurele dekking vraagt. Wat dat betreft bevat deze programmabegroting hoofdzakelijk voorstellen tot nieuw beleid met dekking uit daarvoor bestemde reservemiddelen of afzonderlijke rijksvergoedingen.

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.