Groene, veilige stad met ambitie

Dit is de titel van het definitieve coalitieakkoord dat de onderhandelaars van VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA op 25 mei 2018 hebben gesloten.

Wijkgericht werken is een speerpunt van het coalitieakkoord. Zaken die spelen in de directe omgeving van inwoners worden voortaan vooral op wijkniveau aangepakt. Belangrijke onderwerpen zijn verder: een veel betere doorstroming op de woningmarkt, veiligheid, duurzaamheid, investeren in groen en stadsnatuur en goed onderhoud van het openbaar gebied.

Het nieuwe college wordt gevormd door zes wethouders: Marc Rosier en Jan Iedema (beiden VVD), Margreet van Driel (LHN), Robin Paalvast (D66), Jakobien Groeneveld (GroenLinks) en Ingeborg ter Laak (CDA).

Coalitieakkoord Gemeente Zoetermeer 2018-2022

Portefeuilleverdeling

Meer informatie

www.zoetermeer.nl/college