Ziet u iets dat kapot is of opgeruimd moet worden? Doe dan gratis een melding.

Spoed

Heeft uw melding spoed? Bijvoorbeeld omdat er een boom is omgewaaid over de weg of omdat er een ander direct gevaar is? Bel dan met 14 079 (ook buiten kantoortijden).

Voorbeelden van dingen die u kunt melden

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • onderhoud aan openbaar groen
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • (geluids)overlast van buren

Klacht

U kunt een klacht indienen als: 

 • U niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder.
 • U geen antwoord krijgt op een brief of u te lang moet wachten op een antwoord.
 • De gemeente zich niet houdt aan gemaakte afspraken.
 • U vraagt om informatie, maar u krijgt deze niet van de gemeente.

Melding doen

Stap 1.

Kijk eerst op de kaart Meldingen Openbare ruimte of uw melding niet al is geregistreerd.

Stap 2.

Uw melding nog niet geregistreerd? Geef deze dan door via:

 • de MijnGemeente app.
 • het online formulier.
 • door te bellen met 14 079 (ook buiten kantoortijden)
 • door een brief te sturen naar het onderstaande adres: 

  Gemeente Zoetermeer
  T.a.v. Meldingen en Klachten
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

Let op! Om de privacy van onze inwoners te beschermen is het niet toegestaan om foto’s mee te sturen waarop persoonsgegevens staan of waarop iemand te herkennen is.
 

Melding over bereikbaarheid en/of toegankelijkheid

U kunt een melding doen als u ontevreden bent over de bereikbaarheid en/of toegankelijkheid van een openbaar gebouw, doorgang op straat, evenement of onze website.

Meer informatie vindt u onder Bereikbaarheid en/of toegankelijkheid, probleem melden.

Melding over geluidsoverlast

Meer informatie vindt u bij Geluidsoverlast, melden.

Melding over dode vogels

Raak dode wilde vogels niet aan. Vindt u meerdere dode vogels op een plek? Meld dit dan bij de Dierenambulance Den Haag e.o..

Melding over muskusratten of beverratten

Heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Dat kunt u melden via:

Melding over ongedierte (anders dan ratten)

Het bestrijden van ongedierte (behalve ratten) is géén taak van de gemeente. 

Meer informatie vindt u bij Ongediertebestrijding.

Melding over de kwaliteit van water, het waterpeil of een waterkering

Neem dan contact op met het Hoogheemraadschap Rijnland (westkant van de Delftsewallen) of het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (noordelijk en oostelijk van de Delftsewallen).

Er zijn enkele uitzonderingen:

Melding over graffiti

Wilt u een melding doen over graffiti? Lees eerst de informatie over graffiti op onze website.

Melding over persoonlijk letsel en/of schade

Meer informatie vindt u in het product Gemeente aansprakelijk stellen.

Melding over een onveilige verkeerssituatie

Wilt u een verzoek doen voor bijvoorbeeld verkeersdrempels of verkeersborden in uw straat? Vul dan het contactformulier in.

Ervaart u overlast van het rijgedrag van anderen? Dit kunt u melden bij de politie (0900 - 8844).

Wat doen wij met uw melding?

 • Uw melding gaat voor behandeling naar de juiste afdeling.
 • Voor de behandeling van uw melding kan het zijn dat wij uw melding en uw contactgegevens delen met een andere partij.
 • Uw melding wordt meestal binnen 10 werkdagen behandeld.
 • Wanneer uw melding niet binnen 10 dagen behandeld kan worden dan nemen wij contact met u op.
 • Is uw melding niet voor de gemeente?
  • Bestemd voor andere overheid (bijvoorbeeld provincie) > wij sturen uw melding door.
  • Bestemd voor andere instantie dan overheid > wij verwijzen u door.

Let op! Om de privacy van onze inwoners te beschermen is het niet toegestaan om foto’s mee te sturen waarop persoonsgegevens staan of waarop iemand te herkennen is.

Hoelang duurt het?

Melding woon- en leefomgeving

Een melding over de woon- en leefomgeving wordt binnen 10 werkdagen behandeld. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig. Lukt het niet om binnen 10 dagen de melding af te handelen dan nemen wij contact met u op.

Voor de afhandeling van uw melding kan het zijn dat wij uw melding en uw contactgegevens delen met een andere partij (bijvoorbeeld een aannemer).

Melding openbare verlichting

Eenvoudige storingen, zoals het vervangen van kapotte lampen, worden binnen 10 werkdagen uitgevoerd. Grote of complexe storingen (bijvoorbeeld als meer straatverlichting uit valt) worden direct in behandeling genomen totdat het opgelost is. In gevaarlijke situaties worden noodmaatregelen getroffen.

Een melding over de openbare verlichting wordt uiterlijk binnen 8 weken afgehandeld. Lukt dit niet, dan nemen wij contact met u op.