Ziet u iets dat kapot is of opgeruimd moet worden? Doe dan gratis een melding.

Voorbeelden van dingen die u kunt melden:

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • onderhoud aan openbaar groen
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • (geluids)overlast van buren

Spoed
Heeft uw melding spoed? Bijvoorbeeld omdat er een boom is omgewaaid over de weg? Of omdat er ander direct gevaar is? Bel dan met 14 079 (ook buiten kantoortijden).

Wat u moet weten

U wilt een melding doen over:

Bereikbaarheid en/of toegankelijkheid

U kunt een melding doen als u ontevreden bent over de bereikbaarheid en/of toegankelijkheid van een openbaar gebouw, doorgang op straat, evenement of onze website.

Kijk voor meer informatie in het product Bereikbaarheid en/of toegankelijkheid, probleem melden.

Dode vogels

Raak dode wilde vogels niet aan. Vindt u meerdere dode vogels op een plek? Meld dit dan bij de Dierenambulance Den Haag e.o.(externe link).

Graffiti

Wilt u een melding doen over graffiti? Lees eerst de informatie over graffiti op onze website.

Muskusratten of beverratten

Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Dat kunt u melden via Muskusrattenbestrijding Nederland(externe link) of bel met 030-634 5756, of stuur een e-mail naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl.

Onderhoud in de stad

De gemeente Zoetermeer voert het hele jaar onderhoud uit in de stad. In het overzicht op de webpagina Jaarprogramma onderhoud van de stad staat in welke periode de verschillende werkzaamheden plaatsvinden.

Meer informatie over het beheer en onderhoud in de stad kunt u ook vinden in de Beleidsstukken openbare ruimte.

Ongedierte

Het bestrijden van ongedierte (behalve ratten) is géén taak van de gemeente. Kijk voor meer informatie in het product Ongediertebestrijding.

Persoonlijk letsel en/of schade?

Meer informatie vindt u in het product Gemeente aansprakelijk stellen.

Verkeer (onveilige verkeerssituatie)

Wilt u een verzoek doen voor bijvoorbeeld verkeersdrempels of verkeersborden in uw straat? Vul dan het contactformulier in.

Ervaart u overlast van het rijgedrag van anderen? Dit kunt u melden bij de politie (0900 - 8844).

Water

Wilt u iets melden over de kwaliteit van het water, het waterpeil of een waterkering? Neem dan contact op met het Hoogheemraadschap Rijnland(externe link) (westkant van de Delftsewallen) of het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard(externe link). (noordelijk en oostelijk van de Delftsewallen).

Er zijn enkele uitzonderingen:

Wat u moet doen

Kijk eerst op de kaart Meldingen Openbare ruimte of uw melding niet al is geregistreerd.

Wilt u toch een melding doorgeven? Dat kunt u doen:

 • Via de MijnGemeente app.
 • Via het online formulier.
 • Door te bellen met 14 079 (ook buiten kantoortijden).
 • Door een brief te sturen naar de 
  Gemeente Zoetermeer
  T.a.v. Meldingen en Klachten
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

Wat doen wij met uw melding?

 • Uw melding gaat voor behandeling naar de juiste afdeling.
 • Voor de behandeling van uw melding kan het zijn dat wij uw melding en uw contactgegevens delen met een andere partij.
 • Uw melding wordt meestal binnen 10 werkdagen behandeld.
 • Wanneer uw melding niet binnen 10 dagen behandeld kan worden dan nemen wij contact met u op.
 • Is uw melding niet voor de gemeente?
  • Bestemd voor andere overheid (bijvoorbeeld provincie) > wij sturen uw melding door.
  • Bestemd voor andere instantie dan overheid > wij verwijzen u door.

Hoe lang duurt het?

Melding woon- en leefomgeving

Een melding over de woon- en leefomgeving wordt binnen 10 werkdagen behandeld. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig. Lukt het niet om binnen 10 dagen de melding af te handelen dan nemen wij contact met u op.

Voor de afhandeling van uw melding kan het zijn dat wij uw melding en uw contactgegevens delen met een andere partij (bijvoorbeeld een aannemer).

Melding openbare verlichting

Eenvoudige storingen, zoals het vervangen van kapotte lampen, worden binnen 10 werkdagen uitgevoerd. Grote of complexe storingen (bijvoorbeeld als meer straatverlichting uit valt) worden direct in behandeling genomen totdat het opgelost is. In gevaarlijke situaties worden noodmaatregelen getroffen.

Een melding over de openbare verlichting wordt uiterlijk binnen acht weken afgehandeld. Lukt dit niet, dan nemen wij contact met u op.