Graffiti, wie verwijdert wat?

De gemeente verwijdert alleen graffiti, stickers en affiches op gemeentelijke voorwerpen.

Gemeentelijke voorwerpen

Alle in de openbare ruimte staande voorwerpen zoals:

 • straatmeubilair (afvalbakken, banken, lantaarnpalen, verkeerslichten, bebording, kasten, plantenbakken, aanplakzuilen, inwerpzuilen ondergrondse afvalcontainers)
 • kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels, geluidsschermen, kademuren)
 • scholen, gymzalen, zwembaden en andere gemeentelijke panden
 • beeldende kunst
 • speelplaatsen (speeltoestellen, afrastering)

Graffiti wordt na constatering of melding binnen enkele werkdagen verwijderd. Obscene, racistische dan wel kwetsende teksten worden zelfs binnen 24 uur verwijderd.

Geen eigendom van de gemeente:

 • stations (RandstadRail)
 • abri's (glazen bushaltes)
 • brievenbussen
 • bovengrondse(kleding)containers
 • informatie- en reclameborden (driehoeksborden, billboards)

De eigenaren hiervan worden, voor zover mogelijk, door de gemeente op de hoogte gebracht als er een melding binnenkomt en/of bekladding wordt geconstateerd.

Particuliere eigendommen

Bij bekladding op particulier eigendom is de eigenaar (verhuurder) verantwoordelijk voor de verwijdering. Soms valt dit onder de opstalverzekering. Neem in dat geval contact op met de verzekeringsmaatschappij.

Een melding van graffiti doorgeven?

Dat kunt u doen:

Zet bij uw melding:

 • waar de graffti staat (bijvoorbeeld school, tunnel, muur, afvalbak)
 • en op welke plek (bijvoorbeeld ter hoogte van straatnaam, op lantaarnpaal nummer + voor huisnummer ..., op de gevel, deur, of voor-/achterzijde)

Een foto is altijd zeer welkom. Dit scheelt de medewerker die het moet verwijderen veel zoektijd.

Kosten

Jaarlijks wordt ongeveer € 33.000,- uitgegeven aan het verwijderen van graffiti, stickers en affiches en het voorkomen daarvan. Kosten worden, voor zover mogelijk, op de daders verhaald.

U ziet wat graffiti ons allemaal kost. De kosten van het verwijderen en schoonmaken zijn voor de gemeente en worden dus door ons allemaal betaald. Daarom roepen wij u op om samen graffiti te stoppen. Praat erover met uw kinderen en spreek elkaar aan.

Legale graffiti

In Zoetermeer zijn 2 plekken waar binnen de geldende regels graffiti mag worden aangebracht:

 • graffititunnel aan het Boerhaavepad (fiets- en voetgangerstunnel onder Afrikaweg)
 • graffitiwand bij de skatebaan in het Burgemeester Vernède-sportpark

Graffiti op andere plekken is niet toegestaan en dus strafbaar.

Laat merken dat graffiti niet normaal is. We rekenen op uw hulp.

Ziet u iets beklad worden, bel de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Zijn de daders al weg, geef dan de bekladding door aan de gemeente.