Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op ingediende vragen en meldingen

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Doe dan een melding woon- en leefomgeving.

Wat u moet doen

U kunt op 2 manieren een klacht indienen.

Online

Klacht indienen

Per post

Stuur uw klacht naar:

Gemeente Zoetermeer 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Hoelang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
  • Voor het behandelen van ingewikkelde zaken geldt een periode van 10 weken. U krijgt hierover een brief.
  • Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman(externe link).

Vragen over de behandeling van uw klacht?

  • Bel met 14 079 en vraag naar de afdeling Juridische Aangelegenheden.