U kunt een klacht indienen als: 

  • U niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder.
  • U geen antwoord krijgt op een brief of u te lang moet wachten op een antwoord.
  • De gemeente zich niet houdt aan gemaakte afspraken.
  • U vraagt om informatie, maar u krijgt deze niet van de gemeente.

Wilt u iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Doe dan een melding woon- en leefomgeving.

Wat moet u doen

U kunt op 2 manieren een klacht indienen.

Online

Klacht indienen

Per post

Stuur uw klacht naar:

Gemeente Zoetermeer 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Hoelang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
  • Voor het behandelen van ingewikkelde zaken geldt een periode van 10 weken. U krijgt hierover een brief.
  • Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman(externe link).

Vragen over de behandeling van uw klacht?

  • Bel met 14 079 en vraag naar de afdeling Juridische Aangelegenheden.