Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Schade aan riolering

Informatie over schade aan riolering vindt u onder rioolverstopping.

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Wat moet u doen?

Let op! Is de schade veroorzaakt door een bedrijf dat voor of namens de gemeente werkzaamheden uitvoert? Dan stuurt u de schadeclaim naar dat bedrijf en niet naar de gemeente.

U bent verzekerd?

Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

U bent niet verzekerd?

U stuurt de schadeclaim zo snel mogelijk na de gebeurtenis naar de gemeente:

Stuurt u de claim per post? Zet dan in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd).
 • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
 • Omschrijving en bewijzen (bijvoorbeeld foto's) van de schade.
 • Foto’s van de plek, de omgeving en waardoor de schade is ontstaan.
 • Het schadebedrag (met betaalde facturen als bewijs).
 • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.
 • Uw naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres.
 • Het rekeningnummer (IBAN), met de daarbij behorende voorletters en achternaam, waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
 • Eventueel verklaring(en) van getuige(n).

Hoelang duurt het?

 • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Voor behandeling van post hanteren wij servicenormen.
 • De afhandeltermijn is per schadegeval / aansprakelijkstelling verschillend in verband met onderzoek dat moet worden verricht.
 • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.
 • Als uw verzoek wordt erkend, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als uw verzoek wordt afgewezen, krijgt u een brief met uitleg.