De basis voor het financiële kader is de Gemeentewet. Die basis is verder uitgewerkt in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening van de gemeente Zoetermeer.

De hoofdonderwerpen van het financiële kader zijn:

  • Begroting en verantwoording
  • Financieel beleid en financiële positie
  • Paragrafen en
  • Financiële organisatie en beheer

De documenten, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld en die het specifieke, financiële kader vormen voor het college en de ambtelijke organisatie, zijn aangegeven. Voor sommige onderwerpen zijn geen aparte documenten opgesteld en vastgesteld door de raad, maar opgenomen in andere specifieke documenten.

2. Begroting en verantwoording

3. Financieel beleid en financiële positie

5. Financiële organisatie en beheer