Wilt u als ondernemer zaken doen met de gemeente? Dan heeft u te maken met het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Aanbestedingsopdrachten

Bij het inkopen en aanbesteden wil de gemeente Zoetermeer een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die aanbieders gelijke kansen biedt. In de beslisboom inkoop en aanbesteding staat een schema wat inzichtelijk maakt wanneer de gemeente Zoetermeer welk proces gebruikt.

Beslisboom aanbestedingsprocedure 2024, inclusief drempelbedragen

Inkoop en aanbestedingsbeleid

U kunt op de hoogte blijven van de aanbestedingen van de gemeente Zoetermeer. Deze worden gepubliceerd in de aanbestedingstabel.

Aanbestedingstabel

Kijk voor alle relevante informatie over aanbestedingen door de overheid op TenderNed.

Wie is bevoegd?

Om snel te kunnen zien wie er bevoegd is om in bepaalde gevallen een beslissing te mogen nemen is een mandaatregister opgesteld. Het mandaatregister is geen formeel besluit maar een hulpmiddel om te kunnen zien wie bevoegd mag besluiten. Het mandaatregister is gebaseerd op de onderliggende (onder)mandaatbesluiten.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning (JABO) via telefoonnummer 14 079.

www.zoetermeer.nl/mandaatbesluiten

Social Return on Investment (SROI)

Door Social Return on Investment helpt u als opdrachtnemer van de gemeente werkzoekenden en leerlingen aan een baan of stageplek. U gebruikt hiervoor een percentage van de inschrijfsom van uw opdracht. Het percentage dat op uw opdracht van toepassing is, vindt u terug in de offerteaanvraag, selectie- of aanbestedingsleidraad.

Bij de invulling van Social Return past de gemeente Zoetermeer de 'bouwblokkenmethode' toe. De kern van de bouwblokkenmethode is dat de ondernemer meer vrijheid heeft bij de invulling van Social Return. Als opdrachtnemer kunt u zelf een pakket samenstellen met Social Return bouwblokken, die uiteindelijk een waarde moet representeren van uw SROI-verplichting.

In onderstaand document leest u meer over de bouwblokkenmethode.

Factureren

Gemeente Zoetermeer streeft ernaar facturen binnen 2 weken te betalen. Ondernemers kunnen hierbij helpen door facturen op een juiste wijze in te dienen.

Factureren

Algemene voorwaarden

De gemeente Zoetermeer hanteert bij haar inkopen en aanbestedingen afhankelijk van het type opdracht, verschillende algemene voorwaarden.

In onderstaande documenten zijn de verschillende voorwaarden leesbaar in pdf-formaat.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zoetermeer?

Contactformulier