De gemeente wil zo goed mogelijk laten zien welke kosten er gemaakt worden voor de verschillende rechten en bestemmingsheffingen, zoals de leges voor een rijbewijs of de afvalstoffenheffing. Door de totaal toe te rekenen kosten te vergelijken met de inkomsten is de kostendekkendheid te bepalen.

Legesverordening 2023

In de raadsvergadering van 19 december 2022 heeft de raad de belastingtarieven 2023 besproken, waarvan de kostentoerekeningen een onderdeel zijn. U kunt hier de kostentoerekeningen en de Legesverordening 2023(externe link) raadplegen.

Kostentoerekening leges en heffingen 2023