Kostentoerekening leges en heffingen

De gemeente wil zo goed mogelijk laten zien welke kosten er gemaakt worden voor de verschillende rechten en bestemmingsheffingen, zoals de leges voor een rijbewijs of de afvalstoffenheffing. Door de totaal toe te rekenen kosten te vergelijken met de inkomsten is de kostendekkendheid te bepalen.

Legesverordening 2024

In de raadsvergadering van 18 december 2023 heeft de raad de belastingtarieven 2024 besproken, waarvan de kostentoerekeningen een onderdeel zijn. U kunt hier de kostentoerekeningen en de Legesverordening 2024 raadplegen.

Kostentoerekening leges en heffingen 2024